.danMARC2Biblioteksstyrelsen
.Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 523 Note om udgivelse i andre materialetyper Felt 526 Note om sammenhæng med andre værker Næste afsnit

Felt 525 Note om komplekse forhold til andre periodica

Felt 525 Note om komplekse forhold til andre periodica

 a    note om komplekse forhold til andre periodica

 

Felt 525 anvendes til note om forhold til andre periodica, men kun sammen med periodicarelations felterne 860 -879 og kun, hvis de ikke er tilstrækkelige. Relationsfeltet skal også inddateres, men ikke fremvises, hvis der findes et felt 525. Indholdet af felt 525 erstatter den note, der ville blive udskrevet fra relationsfeltet.

Felt 525 kan ikke stå alene. Som alternativ til periodicarelationsfelterne kan felt 526 anvendes.

Eksempel

1

245 00 *a Arbejdsgiveren

525 00 *a Hermed udgivet i perioden 1953-1977: Statistikken, og i
perioden 1978 ff.: Statistikken. Arbejderløn, og: Statistikken.
Funktionærløn
Hører sammen med felt 863 eksempel 3:
022 00 *a 0003-7818
245 00 *a Arbejdsgiveren
863 01 *t Statistikken *g 1953-1977 *z 0011-619X
863 01 *t Statistikken. Arbejderløn *g 1978- *z 0107-0851
863 01 *a Statistikken. Funktionærløn *g 1978- *z 0107-086X

 

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top