. Katalogiseringsregler Biblioteksstyrelsen
. Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.

Forrige afsnit Kapitel 2 - Personnavne som opslag Kapitel 4 - Bearbejdning af titler i forbindelse med opslag Næste afsnit

Kapitel 3 - Korporationsnavne som opslag

Indledning

60-71: ALMENE REGLER

60. Ordningsled for korporationer. Grundregel

61. Almen regel

62. Varierende navneformer i materialerne

63. Konventionelt navn

64. Sprog

65. Tilføjelser til navne

66. Udeladelser i navne

67. Initialer, forkortelser, tal, talord og symboler

68. Ændrede navne

69-71: Underordnede og tilknyttede korporationer

69. Korporationer med navne, der indebærer underordning eller er utilstrækkelige til identifikation

70. Andre underordnede korporationer

71. Tilknyttede korporationer

72-97: SPECIELLE REGLER

72. Sprog

73. Tilføjelser til geografiske navne

74. Udeladelser og ændringer

75-77 Stater og kommuner mv.

75. Almen regel

76. Administrative distrikter i byer

77. Flere stater og kommuner mv. med samme navn

78-86 Offentlige myndigheder

78. Offentlige myndigheder - almen regel

79. Offentlige myndigheder underordnet andre offentlige myndigheder

80. Navne på embeder

81. Lovgivende forsamlinger

82. Forfatningsgivende forsamlinger

83. Domstole

84. Militære korporationer

85. Ambassader, legationer mv.

86. Delegationer til internationale og mellemstatslige organisationer

87-91 Konferencer, kongresser, møder mv.

87. Almen regel

88. Navne og betegnelser

89. Nummer

90. Datering

91. Sted

92-96 Kirkelige korporationer og embedsmænd

92. Kirkemøder

93. Biskopper, patriarker mv. som gejstlige embedsmænd

94. Administrative organer under den romersk-katolske kirke

95. Religiøse ordener

96. Lokale kirker mv.

97. Musikergrupper. Kor- og orkesternavne

_
. © Biblioteksstyrelsen 1998 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, maj 1998 Til top Til top