.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 71. Tilknyttede korporationer 72. Sprog Næste afsnit

72-97: SPECIELLE REGLER

72-74: Geografiske navne

Forbemærkning. Geografiske navne udgør ofte væsentlige led i vedtagne navneformer for korporationer. De kan anvendes som tilføjelser til navne, der er benyttet af flere korporationer (se § 65B ), og de bruges normalt som navne på stater og kommuner (se § 75 ).

Et geografisk navn er et specifikt navn for et bestemt område. Geografiske navne er som andre navne ikke nødvendigvis uforanderlige.

Eksempelvis kan et geografisk navn dannes i forbindelse med administrative nyinddelinger af et land, hvor man til lejligheden udformer et navn for det fysiske område, en jurisdiktion skal omfatte. Sådanne navne betragtes også som geografiske navne, og typiske eksempler herpå er de tidligere danske herreder og de nuværende danske amter og kommuner. F.eks. er byen Københavns navn København , navnet på Københavns Kommunes virkeområde er Københavns Kommune , og navnet på Københavns Amtskommunes virkeområde er Københavns Amt .

Standardværket for danske geografiske navne er: Autoriserede stednavne i Danmark / udgivet af Stednavneudvalget ; og autoriseret af Kulturministeriet. - Stednavneudvalget, 1998- . - Adgangsmåde: Internet. URL: http://www.stednavne.info/VisKort/Popupmap.aspx

                   

Dette værk suppleres af:

Kommunal håndbogen. - København : Mostrup, 1985-.

Endvidere kan værket Danmark / J.P. Trap. - København. : Gad, 1953-1972 anvendes, især når der er tale om ældre geografiske navne.

For udenlandske geografiske navne henvises til følgende standardværker: Landenavne gengives efter den til enhver tid nyeste udgave af DS/EN 23166 : Koder for landenavne . Øvrige stednavne efter den til enhver tid nyeste udgave af Gyldendals atlas eller dettes originale engelske forlæg. Gyldendals atlas og dets originale forlæg angiver geografiske navne i de officielle nationale former. Det bemærkes dog, at navne fra sprog, der ikke anvender det latinske alfabet, ikke er translittereret (subsidiært transskriberet) efter de systemer, der gælder for Katalogiseringsreglerne; for sådanne navne se Bilag I.

_
.© Biblioteksstyrelsen 2000Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave. Version 2.0 Til top Til top