.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 61. Almen regel 63. Konventionelt navn Næste afsnit

62. Varierende navneformer i materialerne

Almen regel..

62A Kort form..

62A1 Initialord..

62A2 Stavelsesord..

62B Officiel form..

62C Dominerende form..

62D Senest anvendte form..

Forbemærkning. Denne regel anvendes, hvis den almene regel i § 61 ikke er tilstrækkelig, og hvis reglerne i § 63 om et konventionelt navn ikke kan anvendes.

Reglen suppleres af § 64 med hensyn til sprog.

Almen regel.

Hvis der i det eller de materialer, der er til rådighed ved etableringen af navneformen, findes varierende navneformer, anvendes en form, der optræder i formelle sammenhænge (f.eks. over titlen eller i en formel forlags- eller ophavsangivelse) frem for en form, der optræder i løbende tekst eller i titler.

Varierende navneformer omfatter ikke tidligere eller senere navne, som korporationen formelt har forladt eller antaget. Sådanne navne er behandlet i § 68 samt i kapitel 5 .

Hvis navnet findes stavet på forskellige måder, foretrækkes den dominerende stavemåde, medmindre den sjældnere form skyldes en officiel ændring af retskrivningen; i så fald foretrækkes den nye retskrivnings form. Er det usikkert, hvilken stavemåde der dominerer, og er der ikke tale om en retskrivningsreform, foretrækkes den form, der optræder i det først katalogiserede materiale.

Hvis varierende former af navnet optræder i formelle sammenhænge i det eller de materialer, der er til rådighed ved etableringen af navneformen, vælges en form efter nedenstående regler, der gælder i den anførte orden .

Når en navneform er vedtaget, ændres den ikke, før det er konstateret, at den ændrede form er stabil. En sådan ændring behandles som et navneskifte, jf. § 68 .

62A Kort form.

Hvis en af de former, der optræder i formelle sammenhænge i materialerne, er en kort form, der er tilstrækkelig for bibliografisk identifikation, anvendes denne form.

  Vedtagen form: Den Hirschsprungske Samling
  ikke: Den Hirschsprungske Samling af Danske Kunstneres Arbejder
  Vedtagen form: Cymmrodorion Society
  Henvisning: Honourable Society of Cymmrodorion

62A1 Initialord.

Hvis korporationen har anvendt en kort form bestående af begyndelsesbogstaverne i navnets ord eller vigtigste ord, anvendes denne form, når det skønnes, at korporationen er bedst kendt under denne form. Initialernes betydning kan forklares i en note.

  Vedtagen form: FAO
  Henvisning: Food and Agricultural Organization of the United Nations
  Vedtagen form: NATO
  Henvisninger: North Atlantic Treaty Organization, og: Atlantpagtorganisationen
  Vedtagen form: NESA
  Henvisning: Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs Aktieselskab

62A2 Stavelsesord.

Hvis korporationen har anvendt en kort form bestående af stavelser hentet fra navnets ord eller vigtigste ord, eller en kombination af stavelser og begyndelsesbogstaver, anvendes denne form.

  Vedtagen form: Euratom
  Henvisning: European Atomic Energy Community
  Vedtagen form: Rateksa
  Henvisning: Radiobranchens Tekniske og Kommercielle Sammenslutning

62B Officiel form.

Hvis varierende former i materialerne ikke omfatter en kort form, der er tilstrækkelig for bibliografisk identifikation, foretrækkes navnets officielle form, uanset hvor den findes.

  Vedtagen form: Bibliotekernes Oplysningskontor
  Henvisning: Oplysningskontoret
  Vedtagen form: National Education Association of the United States
  (Det officielle navn. Den korte form, National Education Association, der undertiden anvendes, er den samme som navnet på en anden korporation med hjemsted i London)

62C Dominerende form.

Hvis en kort form ikke findes, og hvis den officielle form ikke kendes, foretrækkes den form, der dominerer i de af korporationens materialer, der er til rådighed ved etableringen af navneformen.

62D Senest anvendte form.

Er der tvivl med hensyn til en dominerende form, foretrækkes den form, der på katalogiseringstidspunktet ses senest anvendt i de materialer, der er til rådighed ved etableringen af navneformen. Denne form bibeholdes som vedtagen navneform, indtil der er tilstrækkelig grund til at anvende en anden.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top