.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 62. Varierende navneformer i materialerne 64. Sprog Næste afsnit

63. Konventionelt navn

Forbemærkning. § 63 anvendes, hvis den almene regel i § 61 ikke er tilstrækkelig.

Reglen suppleres af § 64 med hensyn til sprog.

63A Når en korporation vides at være kendt under en konventionel navneform, f.eks. i opslagsværker på dens eget sprog, foretrækkes denne form frem for det officielle navn og andre navneformer anvendt i korporationens materialer.

  Vedtagen form: Kunstakademiet
  Henvisning: Det Kongelige Danske Akademi for de Skønne Kunster
  Vedtagen form: Westminster Abbey
  Henvisning: Collegiate Church of St Peter in Westminster

63B Når navnet på en korporation af gammel oprindelse er fast etableret i det danske sprog i en dansk form, vælges denne form som den vedtagne navneform, uanset hvilke former der kan forekomme i korporationens materialer. Eksempler på navne af denne art findes især blandt kirkelige sammenslutninger, broder- og ridderordener samt diplomatiske konferencer. (Sml. § 64A).

  Vedtagen form: Franciskanerordenen
  ikke: Ordo Fratrum Minorum
  Vedtagen form: Casablanca Konferencen
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top