.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 69. Korporationer med navne, der indebærer underordning eller er utilstrækkelige til identifikation 71. Tilknyttede korporationer Næste afsnit

70. Andre underordnede korporationer

Hvis navnet på en underordnet korporation ikke tilhører en af de fire typer, der er beskrevet i § 69, vælges som ordningsled underkorporationens eget navn, og navnet udformes efter de almindelige regler (§ 60-68).

  Vedtagen form: Den Kongelige Kobberstiksamling
  Henvisninger: Statens Museum for Kunst. Den Kongelige Kobberstiksamling, og: Kobberstiksamlingen
  Vedtagen form: Niels Bohr Institutet
  Henvisninger: Københavns Universitet. Niels Bohr Institutet, og: Bohr Institutet
  Vedtagen form: World Health Assembly
  Henvisninger: World Health Association. Assembly, og: World Health Association. World Health Assembly
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top