.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 65. Tilføjelser til navne 67. Initialer, forkortelser, tal, talord og symboler Næste afsnit

66. Udeladelser i navne

66A Bestemte artikler. Når et korporationsnavn indledes med en bestemt artikel, udelades eller medtages denne afhængigt af praksis i alfabetiske fortegnelser på korporationsnavnets sprog.

De fleste sprog udelader normalt indledende bestemte artikler i korporationsnavne, men på bl.a. dansk og norsk er der tradition for, at den bestemte artikel medtages i opslaget.

  Vedtagen form: Library Association
  ikke: The Library Association
  men:
  Vedtagen form: Den Danske Forening
  Vedtagen form: De Forenede Bryggerier
  Om nødvendigt omformes navnet, så det fremtræder grammatisk korrekt.
  Vedtagen form: Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft
  Form i beskrivelsen: hrsg. von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft

Hvis et korporationsnavn begynder med et person- eller stednavn, som er indledt med den bestemte artikel, medtages artiklen efter samme retningslinier, som gælder for person- eller stednavnet som opslagsform.

  Vedtagen form: Le Corbusier Sketchbook Publication Committee

66B Betegnelser for selskabsformer mv. Betegnelser for selskabsformer er dels appositioner som Aktieselskabet, Anpartsselskabet, Interessentskabet, Andelsselskabet og de tilsvarende forkortelser samt tilsvarende betegnelser på andre sprog, dels adjektiviske udtryk som Incorporated og Limited .

Sådanne betegnelser udelades normalt. Hvis betegnelsen konsekvent optræder som en uadskillelig del af navnet eller er nødvendig for, at navnet kan opfattes som et korporationsnavn, medtages betegnelsen dog i den vedtagne navneform.

  Vedtagen form: Det Østasiatiske Kompagni
  Henvisning: Aktieselskabet Det Østasiatiske Kompagni
  men:
  Vedtagen form: Aktiebolaget Elektrometall
  Henvisning: Elektrometall, Aktiebolaget
  Vedtagen form: Peter Bodum A/S
  Henvisning: Bodum (Peter) A/S
  Vedtagen form: Films Incorporated

Andre artsbetegnelser end betegnelser for selskabsformer medtages i den vedtagne navneform, hvis de konsekvent optræder som en uadskillelig del af navnet.

  Vedtagen form: Foreningen Norden
  Henvisning: Norden, Foreningen
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top