.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 66. Udeladelser i navne 68. Ændrede navne Næste afsnit

67. Initialer, forkortelser, tal, talord og symboler

67A Initialer og andre forkortede former af fornavne. Et korporationsnavn, der begynder med et eller flere initialer eller andre forkortede former af fornavne, fulgt af et efternavn, gengives uændret. Der udarbejdes henvisning fra den inverterede form af det indeholdte personnavn efterfulgt af resten af korporationens navn. En eventuel genitivendelse fjernes i sådanne tilfælde fra henvisningen.

  Vedtagen form: H.C. Andersen Samfundet
  Henvisning: Andersen (H. C.) Samfundet
  Vedtagen form: H.C. Andersens Hus
  Henvisning: Andersen (H. C.) Hus
  Vedtagen form: M. Folmer Andersen (firma)
  Henvisning: Andersen (M. Folmer) (firma)
  Vedtagen form: Chr. Michelsens institutt for videnskap og åndsfrihet
  Henvisninger: Michelsen (Chr.) institutt for videnskap og åndsfrihet, og: Christian Michelsens institutt for ...

67B Forkortelser. Forkortelser, der indgår i korporationsnavne, gengives uændret. Som minimum udarbejdes henvisning fra den uforkortede form, hvis forkortelsen optræder som det første ord i navnet og den uforkortede form kendes. Yderligere praksis for henvisninger fastlægges lokalt.

  Vedtagen form: St. John's Hospital
  Henvisning: Saint John's Hospital
  Vedtagen form: Dr. F.A. Meyer A.G.
  Henvisninger: Doktor F.A. Meyer A.G., og: Meyer (F.A.) A.G.

67C Tal, talord og symboler. Når der i et korporationsnavn indgår et tal, et talord eller et symboltegn, gengives dette uændret.

Uanset hvor i navnet tallet, talordet eller symbolet optræder kan der udarbejdes henvisning fra en navneform, hvor tallet eller symbolet er bogstaveret, og fra en form, hvor talordet er gengivet med taltegn.

  Vedtagen form: Coopers & Lybrand
  Henvisning: Coopers and Lybrand
  Vedtagen form: 5. Maj-Udvalget i Præstø
  Henvisning: Femte Maj-Udvalget i Præstø
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top