.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 83. Domstole 85. Ambassader, legationer mv.Næste afsnit

84. Militære korporationer

Navneformen på en øverste militær tjenestegren under en stat mv. udformes med statens navn som første led efterfulgt af den millitære tjenestegrens navn anført som en underordnet korporation til staten.

Bemærk, at militære anlæg og institutioner behandles efter § 78A og militære musikergrupper efter § 97 .

  Vedtagen form: Storbritannien. Army
  Vedtagen form: Hæren
  Vedtagen form: Søværnet
  Vedtagen form: Flyvevåbnet
  Vedtagen form: Hjemmeværnet
  (»Danmark« udelades)
  men (institutioner, jf. § 78A):
  Vedtagen form: Andrews Air Force Base
  Vedtagen form: Militærpolitiskolen

En militær enhed, stor eller lille, under en øverste tjenestegren, anføres som en underordnet korporation til tjenestegrenen. Når enhedens navn indeholder tjenestegrenens navn eller en del deraf, udelades dette, medmindre det ville medføre en forvanskning af navnet.

  Vedtagen form: Hæren. Sjællandske Artilleriregiment
  Henvisning: Sjællandske Artilleriregiment
  Vedtagen form: USA. Marine Corps. 1st Division
  Navn i materialet: 1. Marine Division

Når der er tale om nummererede enheder, følges den skrivemåde, der anvendes i de pågældende navne, med hensyn til anvendelse af arabertal, romertal eller bogstaver.

  Vedtagen form: Storbritannien. Army. Eighth Army
  Vedtagen form: Frankrig. Armée. 15. régiment de dragons
  Vedtagen form: Tyskland. Luftwaffe. Jagdgeschwader 26
  Vedtagen form: Tyskland. Luftwaffe. Luftgaukommando VII
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top