.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 94. Administrative organer under den romersk-katolske kirke 96. Lokale kirker mv.Næste afsnit

95. Religiøse ordener

95A Navneformen på en religiøs orden er det navn, hvorunder den er bedst kendt, i henhold til nedenstående regler i den anførte rækkefølge:

 • 1. Det konventionelle navn, under hvilket medlemmerne er kendt, når et sådant er blevet fast etableret i en dansk sprogform
  • Vedtagen form: Franciskanerordenen
   Henvisning: Ordo Fratrum Minorum
   (etc.)
   Vedtagen form: Jesuiterordenen
   Henvisning: Societas Jesu
   (etc.)
 • 2. Ordenens navn på sproget i det land, hvor den har sin oprindelse.
  • Vedtagen form: Les petits frères de Jésus

  95B En kongregation af en religiøs ordens medlemmer behandles som en tilknyttet korporation som beskrevet i § 71A , og om nødvendigt efter de almindelige regler i § 60-65 .

   Vedtagen form: Benediktinerordenen. Beuroner Kongregation
   Vedtagen form: Benediktinerordenen. American Cassinese Congregation
   Vedtagen form: Liobasøstrene
   (konventionelt navn)
   Henvisning:
   Benediktinerinderne af den Hellige Lioba
   Vedtagen form: Maryknoll Sisters
   (kort form)
   Henvisning:
   Dominican Sisters. Congregation of the Maryknoll Sisters
  _
  .© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top