.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 84. Militære korporationer 86. Delegationer til internationale og mellemstatslige organisationer Næste afsnit

85. Ambassader, legationer mv.

Navneformen på en ambassade, legation eller et andet permanent organ, der repræsenterer et lands regering i et andet land, udformes som følger: Som første led anføres den stats navn, som ambassaden mv. repræsenterer. Som andet led og dermed underordnet korporation anføres ambassadens mv. navn. Navnet anføres så vidt muligt på det sprog, der anvendes i det land, som ambassaden mv. repræsenterer.

Når der er tale om en ambassade eller legation, anføres efter navnet en tilføjelse med navnet på det land, hvortil ambassaden eller legationen er akkrediteret.

Når der er tale om et konsulat eller anden lokal repræsentation, anføres efter navnet en tilføjelse med navnet på den by, hvor konsulatet eller lignenede er beliggende.

  Vedtagen form: Storbritannien. Consulate (el-Qâhira)
  Vedtagen form: Jugoslavien. Poslantsvo (Danmark)
  Vedtagen form: Ambassaden (Sverige)
  (»Danmark« udelades)
  Vedtagen form: Generalkonsulatet (Flensburg)
  (»Danmark« udelades)

Hvis et navn ved den ovenstående fremgangsmåde ville blive forvansket, anvendes navnet dog i den foreliggende form.

  Vedtagen form: Australien. High Commissioner in London
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top