.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 82. Forfatningsgivende forsamlinger 84. Militære korporationer Næste afsnit

83. Domstole

Navneformen på en domstol udformes med navnet på den jurisdiktion, hvis myndighed den udøver, som første led af navnet. Jurisdiktionen efterfølges af navnet på domstolen anført som en underordnet korporation til jurisdiktionen.

Når en jurisdiktion har flere domstole med samme navn, anføres domstolens hjemsted som en tilføjelse til navnet. Hvis domstolens hjemsted indgår i slutningen af domstolens navn, udelades hjemstedet af navnet, og den ovenfor nævnte tilføjelse anføres.

    Vedtagen form: Storbritannien. Central Criminal Court
    Vedtagen form: Vestre Landsret
    (»Danmark« udelades)
    Vedtagen form: Frankrig. Cour d'appel (Caen)
    (Navn i materialet: Cour d'appel de Caen)
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top