.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 67. Initialer, forkortelser, tal, talord og symboler 69-71: Underordnede og tilknyttede korporationer Næste afsnit

68. Ændrede navne

Denne regel omfatter korporationers permanente ændringer af navn.

En permanent ændring kan bestå i, at korporationen antager et helt nyt navn, eller i, at korporationen ændrer i sit hidtidige navn (f.eks. fra IBM Denmark til IBM Danmark ).

Hvis en korporation har skiftet navn, oprettes en ny vedtagen navneform for korporationen. I registreringen af materialer udgivet under det tidligere navn bibeholdes den tidligere vedtagne navneform. Dvs. at en ændring af et navn medfører, at der i katalogen optræder flere sideordnede vedtagne navne for en korporation. De sideordnede navneformer knyttes sammen gennem henvisninger mellem formerne, jf. kapitel 5.

    Vedtagen form: Dansk Bibliotekscenter
    (Tidligere navne, der i katalogen også kan optræde som vedtagne former: Bibliotekscentralen, og: Folkebibliotekernes Bibliografiske Kontor, og: Dansk Bibliografisk Kontor)

Særlige problemstillinger vedrørende ændringer i korporationers navne:

Variant eller nyt navn. Det kan være vanskeligt ud fra en enkelt publikation at afgøre, om den foreliggende navnevariant betegner en egentlig ændring af navnet og altså bliver permanent.

I tvivlstilfælde behandles navneformen som en lejlighedsvis variantform; hvis navneformen senere viser sig at betegne en egentlig ændring af navnet, oprettes den som en ny vedtagen navneform (se ovenfor). Navneskiftet kan eventuelt foretages retrospektivt.

Overordnede korporationers ændringer af navn.

Når en korporations navn er udformet som et underordnet led til en overordnet korporations navn, og den overordnede korporation ændrer sit navn, betragtes den underordnede korporations navn også som ændret.

Vedtagen form: Danmarks Tekniske Universitet. Instituttet for Konstruktionsteknik

(Tidligere navn, der også kan optræde som en vedtagen form i katalogen: Danmarks Tekniske Højskole. Instituttet for Konstruktionsteknik)

Opsplitning af korporationer eller fusioner mellem flere korporationer.

Korporationer, der opstår ved en opsplitning af en eksisterende korporation, samt korporationer, der opstår som resultatet af en fusion mellem eksisterende korporationer, betragtes som nye korporationer. Der udformes henvisninger mellem korporationerne efter reglerne i kapitel 5 .

    Vedtagen form: Dansk Teknologisk Institut
    (Fusion mellem Teknologisk Institut og Jysk Teknologisk, der også kan optræde som vedtagne navneformer i katalogen)
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top