.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 88. Navne og betegnelser 90. Datering Næste afsnit

89. Nummer

Når en konference indgår i en række af nummererede konferencer med samme navn eller betegnelse, tilføjes det pågældende nummer i form af et arabertal uden tilføjelse af punktum eller anden betegnelse for ordenstal.

Danske navne anføres i bestemt form.

    Vedtagen form: Det Nordiske Symposium for Skolepsykologer (2)
    (I publikationen: Det andet nordiske symposium for skolepsykologer)

Selv om nummeret blot fremgår indirekte ud fra nummereringen af de øvrige konferencer i rækken, tilføjes det uden brug af skarpe parenteser. Er nummereringen uregelmæssig, kan den udelades. Oplysninger, der redegør for uregelmæssigheder i nummereringen, kan eventuelt gives i noter.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top