.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 78. Offentlige myndigheder - almen regel 80. Navne på embeder Næste afsnit

79. Offentlige myndigheder underordnet andre offentlige myndigheder

79A Som direkte underordnet led. En offentlig myndighed kan være underordnet en anden offentlig myndighed, således at hierarkiet strengt taget består af tre eller flere led (Jurisdiktion. Overordnet offentlig myndighed. Underordnet offentlig myndighed). I sådanne tilfælde udelades mellemliggende led (overordnede myndigheder) af navneformen, hvis den vedtagne navneform efter udeladelsen stadig er entydig. Hvis det skønnes nødvendigt, kan der udarbejdes henvisninger fra en form med det fulde hierarki.

  Vedtagen form: Storbritannien. Factory Inspectorate
  Henvisninger: Storbritannien. Ministry of Labour. Factory Inspectorate, og: Factory Inspectorate (Storbritannien)
  Vedtagen form: Københavns Kommune. Rådhusforvaltningen
  Henvisning: Københavns Kommune. Magistraten. 2. Afdeling. Rådhusforvaltningen

79B Som indirekte underordnet led. Hvis en udeladelse af mellemliggende led i hierarkiet bevirker, at navneformen ikke kan opfattes entydigt, eller hvis der kan være tvivl herom, medtages mellemliggende led i hierarkiet, men kun i fornødent omfang. Ved fornødent omfang forstås i denne sammenhæng, at kun det laveste led i hierarkiet, der i givet fald ville kunne anføres alene sammen med jurisdiktionens navn, medtages i navneformen.

Mellemliggende led skal medtages, hvis den underordnede myndigheds navn kan tænkes anvendt af en anden myndighed inden for samme jurisdiktion, eller hvis den underordnede myndighed ikke kan identificeres uden navnet på mellemliggende led.

  Vedtagen form: Københavns Kommune. Direktoratet for Stadens Faste Ejendomme. Afdelingen for Byggestøtte
  Hierarki: Københavns Kommune
  Overborgmesterens Afdeling
  Direktoratet for Stadens Faste Ejendomme
  2. Juridiske Kontor
  Afdelingen for Byggestøtte
  Vedtagen form: Miljøstyrelsen. 1. Kontor
  Hierarki: Danmark
  Miljøministeriet
  Miljøstyrelsen
  1. Kontor
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top