.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 68. Ændrede navne 69. Korporationer med navne, der indebærer underordning eller er utilstrækkelige til identifikation Næste afsnit

69-71: Underordnede og tilknyttede korporationer

Afgrænsning. En korporation, der er underordnet en statslig eller kommunal myndighed, behandles efter § 79 . Hvorvidt der er tale om en sådan korporation, afgøres ved hjælp af reglerne i § 78 .

Definitioner

En underordnet korporation er en korporation, der udgør en del af en anden korporation. En underordnet korporation kan f.eks. være et styrende organ i korporationen, et organ i korporationen med en lavere hierarkisk status eller et internt møde i korporationen.

En tilknyttet korporation er en selvstændig korporation, der er nært knyttet til en anden korporation (f.eks. i en hjælpefunktion).

Korporationer, der opererer selvstændigt, men er grundlagt, ejet eller kontrolleret af en anden korporation, betragtes ikke som underkorporationer, men som tilknyttede korporationer.

Hvis man er i tvivl, om der er tale om en underordnet eller en tilknyttet korporation, behandles korporationen som underordnet.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top