.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 72. Sprog 74. Udeladelser og ændringer Næste afsnit

73. Tilføjelser til geografiske navne

Når to geografiske områder har samme navn, adskilles de ved tilføjelse af navnet på en større geografisk enhed, som de er del af, medmindre det ene område er så meget bedre kendt af katalogens benyttere, at dets navn vil blive rigtigt opfattet også uden en sådan tilføjelse. En tilføjelse er unødvendig, hvis navnet på en større geografisk enhed indgår på anden måde i opslaget, f.eks. som del af et korporationsnavn.

73A Normalt består tilføjelsen af landets navn, se dog også § 73B.

  Vedtagen form: Formosa (Argentina)
  Vedtagen form: Groningen (Surinam)

73B For navne på byer mv. anvendes følgende tilføjelser:

 • 1. Til navne fra USA og Canada føjes statens, landsdelens eller territoriets navn. Undtagelsesvis forkortes disse navne, men kun når de anvendes som tilføjelser eller dele af tilføjelser. Forkortelserne angives som anført i Bilag B .
  • Vedtagen form: Alexandria (Va.)
 • 2. Til navne fra andre konføderative stater føjes statens navn.
 • 3. Til navne fra Storbritannien og Irland føjes county-navnet (se dog punkt 4 nedenfor).
  • Vedtagen form: Boston (Lincolnshire)
 • 4. Til navne fra en ø føjes øens eller øgruppens navn, når dette skønnes at være mest hensigtsmæssigt som præciserende tilføjelse.
  • Vedtagen form: Palma (Mallorca)
 • 5. Til navne på bydele føjes byens navn, og der skrives en henvisning fra byens navn efterfulgt af bydelens navn som underordnet led.
  • Vedtagen form: Richmond (New York, N.Y.)
   Henvisning: New York (N.Y.). Richmond
 • 6. Til danske navne føjes landsdelens navn (Jylland, Fyn eller Sjælland). Se også punkt 4. Ligger to lokaliteter med samme navn i samme landsdel, tilføjes amtets navn; ligger de i samme amt, tilføjes kommunens navn.
  • Vedtagen form: Viby (Sjælland)
   Vedtagen form: Als (Nordjyllands Amt)

  73C Hvis tilføjelse af navnet på den større geografiske enhed, som beskrevet ovenfor, er utilstrækkelig, kan udtryk, der normalt anvendes for at skelne mellem lokaliteterne, medtages i opslaget. Hvis et sådant udtryk ikke eksisterer, sammensættes en tilføjelse af navnet på en større geografisk enhed efterfulgt af en passende stedbetegnelse.

   Vedtagen form: Höchst an der Nidder
   Vedtagen form: Höchst im Odenwald
   Vedtagen form: Bradford (Northumberland, Belford Rural District)
   Vedtagen form: Bradford (Northumberland, Castle Ward Rural District)
  _
  .© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top