.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 96. Lokale kirker mv. Kapitel 4Næste afsnit

97. Musikergrupper. Kor- og orkesternavne

Forbemærkning. Reglerne gælder for musikoptagelser og i den udstrækning, de er relevante, også for musikalier. Hovedformålet med udformning af opstillingselement i henhold til § 97A er en samlet opstilling af materialer med samme hovedudøver, uanset om denne optræder som solist eller sammen med forskellige (evt. til lejligheden sammensatte) musikergrupper.

Hovedregel. De almindelige regler for udformning af korporationsnavne - § 60-68 - gælder i det omfang, de er relevante og ikke er i konflikt med nedenstående regler.

97A Navne (jf. § 19.II). Når navnet på en musikergruppe indeholder det fulde navn på gruppens leder, udarbejdes opslag på lederen. Der udarbejdes opslag på gruppen, når den har et prægnant navn og en fast sammensætning.

Når navnet på en musikergruppe indeholder de fulde navne på to eller flere sideordnede ledere af gruppen, udarbejdes opslag på lederne. Der udarbejdes opslag på gruppen, når den har et prægnant navn og en fast sammensætning.

Udformning af opstillingselement: Når navnet på en musikergruppe indeholder det fulde navn på gruppens leder, vælges gruppens leder som opstillingselement. Reglen gælder analogt for analyser.

  The best of Tom Petty & the Heartbreakers / Tom Petty & the Heartbreakers
  Opslag på Tom Petty og The Heartbreakers
  Opstillingselement: Tom Petty
  531 00 *a Indhold:
  770 00 *å 1 *a Ellington *h Duke
  795 00 *å 1 *a Satin doll *e Duke Ellington & his Orchestra
  ...
  531 00 *a Indhold:
  710 00 *å 1 *a The Heartbreakers
  770 00 *å 1 *a Petty *h Tom
  795 00 *å 1 *a American girl *e Tom Petty & the Heartbreakers

Når navnet på en musikergruppe indeholder de fulde navne på to eller flere sideordnede ledere af gruppen, vælges den først nævnte leder som opstillingselement. Reglen gælder analogt for analyser.

  Consummation / The Thad Jones-Mel Lewis Orchestra
  Opslag på Thad Jones og Mel Lewis
  Opstillingselement: Thad Jones

I tvivlstilfælde vælges gruppen som opstillingselement.

97B Sprog. For navne på udenlandske klassiske ensembler, kor og orkestre anvendes en fordansket form, når denne vides at være kendt, f.eks. i opslagsværker, eller når det findes naturligt, især når navnet indeholder et stednavn og/eller en artsbetegnelse.

  Berlins Filharmoniske Orkester
  Kronos-Kvartetten
  Wiens Statsoperas Koncertkor

97C Fuldstændighed. Navne på musikergrupper, kor eller orkestre, der (formelt) er underlagt en overordnet militær korporation (se § 84), behandles, som om den overordnede korporation ikke fandtes.

  Den Kongelige Livgardes Musikkorps
  ikke:
  Hæren. Den Kongelige Livgardes Musikkorps

97D Alternativ regel. Navne på musikergrupper, kor og orkestre udformes efter de almindelige regler.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top