.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 76. Administrative distrikter i byer 78-86 Offentlige myndigheder Næste afsnit

77. Flere stater og kommuner mv. med samme navn

Når samme geografiske navn anvendes af flere stater eller kommuner mv., og der ikke kan sondres mellem dem på tilfredsstillende vis ved anvendelsen af §  73 , anvendes en af følgende regler i stedet for eller i forbindelse med § 73.

77A Tilføjelse af jurisdiktionens art. Hvis de pågældende jurisdiktioner ikke er af samme art, tilføjes en betegnelse for arten i parentes, medmindre en af jurisdiktionerne er så meget bedre kendt af katalogens benyttere, at dens navn vil blive rigtigt opfattet også uden en sådan tilføjelse. Som en konsekvens heraf vil de artsforklarende tilføjelser til byer normalt blive udeladt.

Danske betegnelser anvendes så vidt muligt.

  Vedtagen form: Århus Amt
  Vedtagen form: Århus Amt (statsamt)
  (Navnet for den amtskommunale myndighed for Århus Amt skønnes at blive rigtigt opfattet af katalogens benyttere uden tilføjelse af jurisdiktionens art. De to myndigheder, der begge opererer inden for samme geografiske område, adskilles derfor alene ved en tilføjelse til statsamtsmyndigheden, der skønnes mindre kendt af katalogens benyttere)
  Vedtagen form: New York (N.Y.)
  Vedtagen form: New York (stat)
  (Byen New York har som tilføjelse det forkortede statsnavn for at adskille byen fra andre byer med samme navn i andre stater (jf. § 73B.). Staten New York har den artsbetegnende tilføjelse »stat« for at adskille staten fra byerne med samme navn)
  Vedtagen form: Guadalajara (Mexico)
  Vedtagen form: Guadalajara (Spanien)
  Vedtagen form: Guadalajara (Spanien, provins)

77B Andre tilføjelser. Hvis en tilfredsstillende sondring ikke kan opnås ved tilføjelse af en betegnelse for jurisdiktionens art, tilføjes en hvilkensomhelst anden passende betegnelse.

  Vedtagen form: Tyskland
  Vedtagen form: Tyskland (forbundsrepublik)
  Vedtagen form: Tyskland (fransk besættelseszone, 1945-1949)
  Vedtagen form: Berlin
  Vedtagen form: Berlin (vest)
  Vedtagen form: Berlin (øst)
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top