.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 91. Sted 92. Kirkemøder Næste afsnit

92-96 Kirkelige korporationer og embedsmænd

Forbemærkning: Navneformen på en kirkelig korporation udformes efter de almindelige regler for korporationer, dog under hensyntagen til de særlige bestemmelser, som er angivet nedenfor.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top