.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 64. Sprog 66. Udeladelser i navne Næste afsnit

65. Tilføjelser til navne

Forbemærkning. To typer af tilføjelser anvendes i forbindelse med korporationsnavne:

 • 1) Forklarende tilføjelser vedrørende korporationens art
 • 2) Præciserende tilføjelser, der gør det muligt at adskille to korporationer med samme navn. En sådan tilføjelse gives til begge korporationers navne, medmindre den ene korporation er så meget bedre kendt af katalogens benyttere, at dens navn vil blive rigtigt opfattet også uden en sådan tilføjelse.
 • Alle tilføjelser anføres i rund parentes. Hvis tilføjelsen består af flere elementer, adskilles de med komma.

  65A Forklarende tilføjelser vedrørende korporationens art . Hvis en korporations navn i sig selv ikke angiver, at det betegner en korporation, tilføjes en passende betegnelse af generel karakter.

   Vedtagen form: Gyldendal (forlag)
   Vedtagen form: Fuglsang (refugium)
   Vedtagen form: Lænken (forening)
   Vedtagen form: SKUP (projekt)
   men:
   Vedtagen form: Bing & Grøndahl

  65B Præciserende tilføjelser med henblik på adskillelse af korporationer med samme navn. Hvis to korporationer har samme navn, adskilles de ved hjælp af en tilføjelse udvalgt efter nedenstående regler. En sådan tilføjelse vil i de fleste tilfælde være et geografisk navn. Geografiske navne udformes efter anvisningerne i § 72-74 .

  65B1 Lokale stednavne. Hvis to korporationer med hver sit hjemsted har samme navn, tilføjes hjemstedets navn.

  Som hovedregel bruges navne på byer. Om nødvendigt tilføjes navnet på en bydel eller et område. Hvis der er tale om en mindre by, der ikke umiddelbart forventes kendt af brugerne, anvendes navnet på hjemstedskommunen i stedet. En mindre by forventes normalt kendt af brugerne, hvis byen er et selvstændigt postdistrikt.

  Hvis korporationens navn er mere almindeligt knyttet til navnet på en anden by i nærheden af hjemstedet, eller hjemstedet er navnet på en bydel i en større by, som korporationens navn er mere almindeligt knyttet til, foretrækkes den anden bys eller den større bys navn. F.eks. kan man foretrække København fremfor Vanløse , når det skønnes naturligt.

  Når det skønnes naturligt, kan man modsat foretrække bydelsnavnet. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis der er tale om et netværk af lokalkontorer, der er knyttet til bydele.

   Vedtagen form: Arbejdsformidlingen (Vejle)
   Vedtagen form: Arbejdsformidlingen (Roskilde)

  65B2 Større geografiske enheder. Hvis det stednavn, der i almindelighed er knyttet til korporationens navn, er navnet på et større geografisk område end en by, foretrækkes et sådant navn frem for kommunens navn. Dette vil typisk være tilfældet, hvis en korporation har et defineret og velkendt geografisk virkeområde.

   Vedtagen form: Amtscentralen for Undervisning (Vejle Amt)
   Vedtagen form: Amtscentralen for Undervisning (Fyns Amt)

  65B3 Navne på lande, stater mv. Et lands eller en stats navn anvendes som tilføjelse, hvis flere korporationer af national eller statslig karakter anvender samme navn.

   Vedtagen form: Labour Party (Storbritannien)
   Vedtagen form: Labour Party (New Zealand)
   Vedtagen form: General Motors International (Danmark)
   Vedtagen form: Republican Party (Ill.)
   Vedtagen form: Republican Party (Mo.)

  65B4 Ændringer i stednavne, der er anvendt som tilføjelser. Hvis stednavnet ændres i korporationens levetid, anvendes det nyeste navn.

  En sådan ændring kan behandles som et korporationsnavneskifte, dersom retrospektive rettelser af navneformen er omfattende.

  65B5 Institutionsnavn. Et institutionsnavn foretrækkes frem for et stednavn som tilføjelse, hvis det giver bedre identifikationsmulighed.

   Vedtagen form: Newman Club (Brooklyn College)
   ikke: Newman Club (Brooklyn, New York, N.Y.)
   Vedtagen form: Newman Club (University of Maryland)
   ikke: Newman Club (College Park, Md.)

  65B6 Grundlæggelsesår. Et grundlæggelsesår eller en eksistensperiode anvendes som tilføjelse, hvis flere korporationer anvender samme navn og ikke kan adskilles ved hjælp af hjemstedets navn.

   Vedtagen form: Scientific Society of San Antonio (1892-1894)
   Vedtagen form: Scientific Society of San Antonio (grundlagt 1904)

  65B7 Andre tilføjelser. Hvis stednavn eller år er utilstrækkelige eller uegnede som tilføjelse, tilføjes en passende præciserende betegnelse.

   Vedtagen form: Church of God (adventistisk)
   Vedtagen form: Church of God (apostolsk)
  _
  .© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top