.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 80. Navne på embeder 82. Forfatningsgivende forsamlinger Næste afsnit

81. Lovgivende forsamlinger

81A Flere kamre. Når en lovgivende forsamling har mere end ét kammer, anføres hvert af dem som en underordnet korporation til den lovgivende forsamling.

  Vedtagen form: Storbritannien. Parliament. House of Commons
  Henvisning: Storbritannien. House of Commons
  Vedtagen form: Rigsdagen. Landstinget
  Henvisning: Landstinget
  (»Danmark udelades«)

81B Udvalg og andre underordnede enheder. Lovgivende forsamlingers udvalg eller andre underordnede enheder anføres som underordnede korporationer til den lovgivende forsamling eller det kammer, hvortil udvalget eller enheden hører.

  Vedtagen form: Storbritannien. Parliament. Joint Committee on Promotion of Private Bills
  Vedtagen form: Folketinget. Finansudvalget
  Henvisning: Finansudvalget
  (»Danmark« udelades)

81C Nummerering og datering. Når en række lovgivende forsamlinger er fortløbende nummereret, kan forsamlingens nummer og år anføres som en tilføjelse, når navneformen dækker en bestemt lovgivende forsamling som helhed eller et af dens kamre som helhed. En sådan tilføjelse anføres i rund parentes. Forskellige elementer i tilføjelsen adskilles af blanktegn kolon blanktegn ( : ). I tilfælde, hvor der også er tale om nummererede sessioner, medtages sessionens nummer efter den lovgivende forsamlings nummer.

  Vedtagen form: USA. Congress (87 : 1961-1962)
  Vedtagen form: USA. Congress (87, 2. session : 1962). House of Representatives
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top