.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 87-91 Konferencer, kongresser, møder mv. 88. Navne og betegnelser Næste afsnit

87. Almen regel

Kun i følgende tilfælde udformes der ikke et opslag på en konference mv., der opfylder betingelserne i § 5:

Når konferencen kun beskrives med en diffus betegnelse som i nedenstående eksempler:

  Conference held at the Caxton Hall, Westminster, on Wednesday, 8th June, 1927, on the provision of instruction for children and young people in the aims and objects of the League of Nations
  Conference between representatives of the Advisory Committee on Nutrition and representatives of a committee appointed by the British Medical Association

eller når konferencen kun er beskrevet med navnet på en organisaton, der tydeligt kun er præsenteret som finansiel sponsor af konferencen eller kun er beskrevet med navnet på det sted, hvor den er afholdt, og mødebetegnelsen samtidig er helt generel ( Møde el.lign.).

Hvis en sådan konference samtidig indgår i en række af fortløbende konferencer med nummerering eller datering anført i forbindelse med betegnelsen i en formel sammenhæng i materialerne, behandles konferencen dog som en navngiven konference.

Vedrørende konferencer med konventionelle navne (f.eks. Casablanca Konferencen) se dog § 63B.

I alle andre tilfælde udformes der opslag på en konferences navn eller betegnelse, når blot en af følgende betingelser er opfyldt:

 • - anvendelse af store begyndelsesbogstaver (i materialets løbende tekst)
 • - anvendelse af den bestemte artikel eller den bestemte form af substantiver
 • - konsekvent anvendelse af én bestemt benævnelse
 • - anvendelse af nummerering.
 • En betegnelse for en konferences emne må ikke forveksles med en betegnelse for eller et navn på en konference. I denne titel indgår kun konferencens emne og en diffus mødebetegnelse:

   Mediastinoscopy : proceedings of an International Symposium, Odense University, June 18-20, 1970.

  I tvivlstilfælde udformes der opslag på konferencen.

  Tilføjelser. I mange tilfælde tilføjes et eller flere af følgende data: konferencens nummer, datering og sted. En sådan tilføjelse anføres i rund parentes. De enkelte elementer i tilføjelsen adskilles af blanktegn kolon blanktegn ( : ).

  Hvis en konference kun har været planlagt, men ikke afholdt, udformes opslaget, som om den var afholdt, og der tilføjes (planlagt, ikke afholdt) . Dette kan være aktuelt i forbindelse med katalogiseringen af forud publiceret materiale.

  Variationer. Når navnene på en række af nummererede konferencer varierer, vurderes variationens art. Hvis ændringen består i en af de nedennævnte typer, beholdes konferencens tidligere etablerede navneform:

  Sproglige varianter (direkte oversættelse af navn eller betegnelse)

  eller

  tilføjelser, sletning eller ændringer af præpositioner og konjunktioner

  eller

  at ændringen består i, at samme ord optræder i forskellige former, f.eks. forkortet form eller symbol/fuldt udskreven form, entalsform/flertalsform, bestemt/ubestemt form, eller at et ord optræder med forskellige stavemåder

  eller

  at rækkefølgen af de første fem ord i konferencens navn eller betegnelse er identiske, og en ændring i de efterfølgende ord ikke ændrer betegnelsens eller navnets mening eller angiver et ændret emneindhold

  eller

  at den eneste ændring består i, at tegnsætning tilføjes, slettes eller ændres.

  Henvisninger fra variantformer påføres i de pågældende bibliografiske poster.

  Ved alle andre ændringer i sådanne konferencenavne eller -betegnelser, eller hvis konferencen er unummereret, kan konferencerne knyttes sammen ved hjælp af noter.

  _
  .© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top