.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 63. Konventionelt navn 65. Tilføjelser til navne Næste afsnit

64. Sprog

64A Valg mellem forskellige sproglige former. Hvis navnet ved etableringen af navneformen forekommer eller skønnes at måtte forekomme på forskellige sprog, foretrækkes det officielle sprogs form. F.eks. kan en dansk korporation i det først katalogiserede materiale, der udgår fra korporationen, anvende en engelsk form, fordi indholdet er skrevet på engelsk. En sådan korporation kan skønnes senere at optræde i en dansk form, hvorfor det officielle sprogs form foretrækkes.

  Vedtagen form: Société historique franco-américaine
  Henvisning: Franco-American Historical Society
  Vedtagen form: Danmarks Miljøundersøgelser
  Henvisning: National Environmental Research Institute
  (I det først katalogiserede materiale i katalogen anvender korporationen den engelske form af sit navn, men korporationen må forventes senere at anvende sit danske navn)
  Hvis korporationens officielle sprog er et sprog, der normalt ikke er repræsenteret i katalogen, kan der anvendes en navneform på et sprog, der er forståeligt for katalogens benyttere.
  Vedtagen form: Det Japanske Produktivitetscenter
  I stedet for: Nihon Seisansei Hombu

Har korporationen mere end ét officielt sprog, hvoraf et er det danske sprog, foretrækkes dette.

Hvis dansk ikke er blandt de officielle sprog, eller hvis det officielle sprog ikke kendes, anvendes en navneform på det sprog, der overvejende anvendes i materialer, der udgår fra korporationen. I tvivlstilfælde foretrækkes dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, russisk, øvrige sprog i den anførte rækkefølge.

  Vedtagen form: Schweizerische Landesbibliothek
  Henvisninger: Bibliothèque nationale suisse, og: Biblioteca nazionale svizzera
  Vedtagen form: United Nations
  Henvisning: De Forenede Nationer
  Vedtagen form: Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints
  Henvisning: Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige
  Vedtagen form: Det Europæiske Økonomiske Fællesskab
  Henvisninger: European Economic Community, og: Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, og: Communauté économique européenne
  Vedtagen form: Nordisk Råd
  Henvisninger: Nordiska rådet, og: Nordic Council

Alternativ regel (primært beregnet for folkebiblioteker): Internationale korporationer. Når navnet på en international korporation forekommer på dansk på korporationens egne materialer, eller navnet er fast etableret i det danske sprog i en dansk form, anvendes denne form, selvom dansk ikke er blandt korporationens officielle sprog.

  Vedtagen form: De Forenede Nationer
  Henvisning: United Nations
  Vedtagen form: Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige
  Henvisning: Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints

I andre tilfælde følges den almindelige regel (§ 64A).

64B Translitteration og transskription. Hvis korporationsnavnet er på et sprog, der ikke anvender det latinske alfabet, translittereres, subsidiært transskriberes navnet (se Bilag I). Der skrives henvisning fra den form, der optræder i materialet, når det skønnes nødvendigt.

  Vedtagen form: Institut me f dunarodnych otnoenij

Alternativ regel (primært beregnet for folkebiblioteker): Hvis det anvendte sprog ikke normalt skrives med det latinske alfabet, translittereres, subsidiært transskriberes navnet ved hjælp af det system, der gælder for det pågældende alfabet (se Bilag I).

Hvis korporationen i sine materialer præsenterer sit navn i en anden transskriberet form, anvendes dog denne form (medmindre det vides, at korporationen anvender mere end én transskriberet form), om nødvendigt med henvisning fra standardtranslitterationen.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top