. Katalogiseringsregler Biblioteksstyrelsen
. Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.

Forrige afsnit Kapitel 3 - Korporationsnavne som opslag Kapitel 5 - Henvisninger Næste afsnit

Kapitel 4 - Bearbejdning af titler i forbindelse med opslag

Indledning

100: UNIFORME TITLER OG »STANDARDTITLER«

100.1-100.12: Almene regler

100.1 Anvendelse

100.2 Generel regel

100.3-100.7: TITLER PÅ ENKELTVÆRKER

100.3 Værker, der er blevet til efter år 1500

100.4 Værker, der er blevet til før år 1501

100.5 Tilføjelser til uniforme titler

100.6 Dele af et værk

100.7 Flere værker, der er udgivet sammen

100.8-100.12: FÆLLESTITLER

100.8 Samlede værker

100.9 Udvalg

100.10 Værker i en enkelt genre

100.11 Oversættelser el.lign.

100.12 Uniforme titler for fortællinger i mange versioner samt for cykler

100.13-100.34 : Specifikke regler for visse materialer

100.13-100.14: HELLIGE SKRIFTER

100.13 Almen regel

100.14 Dele af hellige skrifter og tilføjelser

100.14A. BIBELEN

100.14B. TALMUD

100.14C. MISHNA OG TOSEFTA

100.14D. HENVISNINGER VEDRØRENDE TALMUD, MISHNA OG TOSEFTA

100.14E. MIDRASHIM

100.14F. BUDDHISTISKE SKRIFTER

100.14G. VEDAER

100.14H. ARANYAKAER, BRAHMANAER, UPANISHADER

100.14J. JAINA AGAMA

100.14K. AVESTA

100.14L. HENVISNINGER VEDRØRENDE VEDAERNE, ARANYAKAERNE, BRAHMANAERNE, UPANISHADERNE, JAINA AGAMA OG AVESTA

100.14M. KORANEN

100.15-100.34 MUSIK

100.15-100.25 Uniforme titler

100.15-100.17 Titler på enkeltværker

100.15 Almen regel

100.16 Definitioner

100.17 Valg af titler

100.18-100.21 Tilføjelser

100.18 Almen regel

100.19 Besætning

100.19A Almen regel

100.19B Solistisk besat instrumentalmusik

100.19C Standardbesætning

100.19D Enkelte instrumenter

100.19E Instrumentgrupper

100.19F Orkester el.lign.

100.19G Værker for soloinstrument(er) og ledsagende instrumentalensemble

100.19H Vokalmusik

100.19I Ubestemt besætning

100.20 Skitser

100.21 Andre identificerende elementer

100.21A Titler, som udelukkende består af betegnelse(r) på form eller genre

100.21B Andre titler, arrangementer el.lign.

100.22 Dele af et musikværk

100.23 To til fem værker, som er udgivet sammen

100.24-100.25 Fællestitler

100.24 Samlede værker

100.25 Værker af forskellige former/genrer for én besætning (generelt eller specifikt angivet) og værker af en enkelt form/genre for én specifikt angivet besætning eller forskellige besætninger

100.26-100.35 »Standardtitler«

100.26 - 100.35 Musik

100.26

100.27

100.28 Titeltyper

100.29 Valg af titeltype

100.30 Udformning af konventionel titel

100.31 Udformning af markant titel

100.32 Udformning af kollektiv titel

100.33 »Standardtitler« på specielle typer af værker

100.34 »Standardtitler« i analyser

                   100.35 Film

                              100.35 »Standardtitler« pĺ film

 

101-103: PERIODICATITLER

101. Hovedregel

102. Artsbetegnelser

103. Tilføjelser til periodicatitler i almindelighed

_
. © Biblioteksstyrelsen 1998 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, maj 1998 Til top Til top