.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 70. Andre underordnede korporationer 72-97: SPECIELLE REGLER Næste afsnit

71. Tilknyttede korporationer

71A Almene regler. Navneformen for en forening, et selskab eller anden korporation, der er nært knyttet til en anden korporation (f.eks. i en hjælpefunktion), udformes som et flerleddet navn med den sammenhørende korporation som første led, forudsat at:

 • 1. Navnet indeholder det fulde navn på den sammenhørende korporation. (Dette navn udelades fra det underordnede led, hvis det er grammatisk tilladeligt).
  • Vedtagen form: Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd
   Henvisning: De Studerendes Råd ved Danmarks Biblioteksskole
   Vedtagen form: University of Southampton. Mathematical Society
   Henvisning: Mathematical Society of the University of Southampton
   Vedtagen form: American Legion. Auxiliary
   ikke: American Legion Auxiliary
 • 2. Navnet er utilstrækkeligt til identifikation uden tilføjelse af navnet på den sammenhørende korporation.
  • Vedtagen form: Sondley Reference Library. Friends of the Library
   Henvisning: Friends of the Library

  Hvis det er usikkert, om en korporation er en underordnet eller en tilknyttet korporation, behandles den som en underordnet korporation (§ 69-70).

  Hvis det er usikkert, om en korporation er en tilknyttet korporation eller en helt selvstændig korporation, behandles den ikke som tilknyttet.

  Hvis det skønnes hensigtsmæssigt, kan der i sådanne tilfælde udformes henvisninger.

   Vedtagen form: Socialdemokratiet i Århus
   Henvisning: Socialdemokratiet (Århus)
   Vedtagen form: Socialdemokratisk Vælgerforening i Varde
   Henvisning: Socialdemokratiet (Varde)

  71B Fællesudvalg mv.

  71B1 Hvis et fællesudvalg eller lignenede er nedsat af to eller flere korporationer, vælges fællesudvalgets eget navn som ordningsled. Navnene på moderkorporationerne udelades, når de optræder i slutningen af navnet, hvis navnet på den fælles korporation er forståeligt uden disse.

   Vedtagen form: Fællesudvalget mellem Erhvervsvejledningsrådet og Folkeskolens Læseplanudvalg
   Henvisninger: Erhvervsvejledningsrådet. Fællesudvalget mellem ..., og: Folkeskolens Læseplanudvalg. Fællesudvalget mellem ...
   Vedtagen form: Joint Committee on Bathing Places
   ikke: Joint Committee on Bathing Places of the Conference of State Sanitary Engineers and the Engineering Section of the American Public Health Association
   Henvisninger: Conference of State Sanitary Engineers. Joint Committee on Bathing Places, og: American Public Health Assocation. Engineering Section. Joint Committee on Bathing Places

  71B2 Hvis fællesudvalgets moderkorporationer selv er underordnede en fælles moderkorporation og skal anføres som underordnede led af dennes navn, anføres fællesudvalget som en underordnet korporation i henhold til § 69A.

  _
  .© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top