.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnitIndledning 61. Almen regel Næste afsnit

60. Ordningsled for korporationer. Grundregel

Ordningsleddet for en korporation er dens navn, medmindre de følgende regler angiver, at ordningsleddet skal være en overordnet korporation, som den aktuelle korporation er en del af.

Vedrørende definitionen af korporation se § 1-24 : Valg af opslag på personer og korporationer. Definitioner.

  Danmarks Radio
  Københavns Kommunehospital
  Arne Jacobsens Tegnestue
  H.C. Andersen Samfundet
  Aarhus Universitet
  British Museum
  École centrale lyonnaise

61-68: Valg og udformning af korporationsnavne

Definitioner

En variant af en korporations navn er en form af korporationens navn, der ikke skønnes anvendt som en bevidst, konsekvent ændring af korporationens navn.

Typiske eksempler på varianter af en korporations navn er en kort form af navnet anvendt frem for en officiel form, eller en sproglig variant af navnet, der f.eks. anvendes af korporationen på materialer, der ikke er affattet på korporationens officielle sprog.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top