.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 69-71: Underordnede og tilknyttede korporationer 70. Andre underordnede korporationer Næste afsnit

69. Korporationer med navne, der indebærer underordning eller er utilstrækkelige til identifikation

Navnet på en underordnet korporation udformes som en flerleddet navneform med navnet på en overordnet korporation som første led, såfremt den underordnede korporations navn tilhører en eller flere af nedennævnte kategorier.

Hvis den underordnede enhed ikke har et eget navn, følges § 5F .

Type 1. Underordnede korporationer, hvis navne indeholder den overordnede korporations fulde navn som et eller flere selvstændige ord. Denne del af navnet udelades i det sekundære led, der om fornødent sættes i bestemt form.

Denne type må ikke forveksles med, når navne på højere enheder i det korporative hierarki forekommer i forbindelse med navnet på en underkorporation (f.eks. øverst eller nederst på en titelside). I sådanne tilfælde opfattes den overordnede korporations navn ikke som en integreret del af den underordnede korporations navn.

  Vedtagen form: Københavns Universitet. Økonomisk Institut
  Navn i materialet: Det Økonomiske Institut ved Københavns Universitet
  Vedtagen form: Danmarks Lærerhøjskole. Biblioteket
  Navn i materialet: Danmarks Lærerhøjskoles Bibliotek
  men:
  Vedtagen form:
  Odense Universitetsbibliotek
  (Den overordnede korporations navn indgår ikke som selvstændige ord)

Type 2. Underordnede korporationer, hvis navne pr. definition indebærer, at korporationen er en bestanddel af noget andet, f.eks. afdeling eller sektion .

  Vedtagen form: Danmarks Tekniske Højskole. Afdelingen for Elektrofysik
  ikke: Afdelingen for Elektrofysik

Type 3. Underordnede korporationer, hvis navne indeholder en betegnelse, der kan indebære administrativ underordning, f.eks. udvalg eller committee .

  Vedtagen form: Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder Forbund. Lavtlønsudvalget
  Navn i materialer: Lavtlønsudvalget
  Henvisning:
  Lavtlønsudvalget
  Vedtagen form: Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Spildevandsudvalget
  Henvisning: Spildevandsudvalget
  men:
  Vedtagen form: Udvalget for Folkeoplysningens Fremme

Type 4. Underordnede korporationer, hvis navne blot beskriver korporationens funktioner eller er af så almen karakter, at navnet på en overordnet korporation er nødvendigt for identifikation, f.eks. navne på mange universitetsinstitutter og -laboratorier.

  Vedtagen form: Københavns Universitet. Fysisk Laboratorium I
  Henvisning: Fysisk Laboratorium I, Københavns Universitet
  men:
  Vedtagen form: Personalhistorisk Institut
  (en selvstændig institution)

69A Flerleddet hierarki. Hvis en underordnet korporation er en del af et hierarki med flere end to led, skal ordningsleddet være det laveste led i hierarkiet, der kan anvendes som en selvstændig navneform. Mellemliggende led udelades, medmindre de er nødvendige for at klarlægge den underordnede korporations funktion i forhold til det overordnede led. I tvivlstilfælde indskydes det lavest placerede mellemled, som er nødvendigt for at klarlægge den underordnede korporations funktion.

  Vedtagen form: Public Library Association. Military Library Standards Committee
  Hierarki: American Library Association
  Public Library Association
  Armed Forces Library Section
  Military Library Standards Committee
  men:
  Vedtagen form: Københavns Universitet. Psykologisk Laboratorium. Afdeling A. Biblioteket

69B Sprog. Hvis en underordnet korporation har en overordnet korporation som ordningsled, og den underordnede korporations navn optræder på flere sprog i materialerne, foretrækkes en form på det sprog, som er anvendt i den vedtagne navneform for den overordnede korporation.

Hvis en vedtagen navneform for den overordnede korporation ikke er etableret, følges § 64.

Hvis en vedtagen navneform er etableret for den overordnede korporation, og den underordnede korporations navn ikke kan verificeres i en form på samme sprog, anvendes en form på det sprog, der primært forekommer i det eller de materialer, der er til rådighed ved etableringen af navneformen.

I tvivlstilfælde foretrækkes en form på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, russisk, øvrige sprog i ovennævnte rækkefølge, forudsat at et af disse sprog er hyppigt anvendt i materialerne.

  Vedtagen form: Danmarks Tekniske Universitet. Laboratoriet for Akustik
  (En vedtagen form af navnet på den overordnede korporation eksisterer på oprettelsestidspunktet allerede i katalogen. Den underordnede korporations navn optræder i materialet som »Acoustics Laboratory«, men kan verificeres i en dansk form)
  Vedtagen form: De Europæiske Fællesskaber. Strategic Analysis of Science and Technology Unit
  (En vedtagen form af navnet på den overordnede korporation eksisterer på oprettelsestidspunktet allerede i katalogen. Den underordnede korporations navn kan ikke verificeres i en dansk form)

69C Specielle tilføjelser til underordnede korporationers
navne

69C1 Konferencer, kongresser mv. Til den vedtagne navneform for en bestemt konference, kongres etc. i en forening eller anden korporation føjes mødets nummer, år og sted som beskrevet i § 89-91 .

  Vedtagen form: Nordisk Videnskabeligt Bibliotekarforbund. Medlemsmøde (3 : 1970 : Umeå)
  Vedtagen form: Danmarks Biblioteksforening. Årsmøde (1972 : Nyborg)
  Vedtagen form: European Society of Haematology. Congress (8 : 1961 : Wien)

69C2 Lokalafdelinger mv. Hvis virkeområdet ikke fremgår af navnet på en lokalafdeling eller anden underafdeling med afgrænset virkeområde, tilføjes det geografiske virkeområdes navn.

Hvis virkeområdet er en institution, anvendes dennes navn i stedet for et geografisk navn.

  Vedtagen form: Den Danske Frimurerorden. Logen Hafnia (København)
  Vedtagen form: Freemasons. United Grand Lodge (England)
  Vedtagen form: Society of St Vincent de Paul. Conference (Savannah, GA., Cathedral of St John the Baptist)
  (Ordet »conference« anvendes af denne korporation som betegnelse for dens lokalafdelinger)
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top