.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 85. Ambassader, legationer mv. 87-91 Konferencer, kongresser, møder mv.Næste afsnit

86. Delegationer til internationale og mellemstatslige organisationer

Navneformen på en delegation, kommission mv., der repræsenterer et lands regering i en international eller mellemstatslig organisation, konference mv., udformes som følger: Som første led anføres den stats navn, som delegationen repræsenterer. Som andet led og dermed underordnet korporation anføres delegationens navn. Navnet anføres så vidt muligt på det sprog, der anvendes i det land, som delegationen repræsenterer.

Er det uvist, om en delegation repræsenterer sit lands regering, indføres den direkte under sit eget navn.

Årstal, sted mv. kan anføres som en tilføjelse til navnet. En sådan tilføjelse anføres i rund parentes. De enkelte elementer i tilføjelsen adskilles af blanktegn kolon blanktegn ( : ).

    Vedtagen form: Mexico. Delegación a la conferencia interamericana de consolidación de la paz (1936 : Buenos Aires)
    Vedtagen form: Tyskland. Reichskommission für die Weltausstellung in Chicago (1893)
    Vedtagen form: Delegationen til De Forenede Nationers Generalforsamling (29 : 1974)
    Henvisning: De Forenede Nationer. Generalforsamling. Delegationer
    (»Danmark« udelades)
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top