.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 87. Almen regel 89. Nummer Næste afsnit

88. Navne og betegnelser

88A Varianter i materialet. Når formen varierer i formelle sammenhænge i materialet, og én form indeholder navnet (evt. i forkortet form) på en finansierende eller anden korporation, der har forbindelse med mødet, foretrækkes denne form.

  Vedtagen form: FAO Hybrid Maize Meeting

88B Specifikt og generelt navn. Når en konference både har sit eget specifikke navn eller sin egen betegnelse og samtidig er led i en række konferencer med et generelt navn eller en generel betegnelse, vælges det specifikke frem for det generelle.

  Vedtagen form: Symposium on Protein Metabolism (1953 : University of Toronto)
  Henvisning: Nutrition Symposium (1953 : University of Toronto)
  Vedtagen form: Symposium on Endocrines and Nutrition (1956 : University of Michigan)
  Henvisning: Nutrition Symposium (1956 : University of Michigan)

88C Nummereringer eller dateringer angivet som en del af navnet eller betegnelsen. Ord i konferencens navn eller betegnelse, der angiver dens nummer eller året for dens afholdelse, udelades.

  Vedtagen form: Acta Endocrinologica Congress (8 : 1971 : København)
  ikke: Eighth Acta Endocrinologica Congress

Bemærk at ord i konferencens navn eller betegnelse, der angiver frekvens, behandles som en del af navnet.

  Vedtagen form: Biennial Louisiana Cancer Conference
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top