.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 92-96 Kirkelige korporationer og embedsmænd 93. Biskopper, patriarker mv. som gejstlige embedsmænd Næste afsnit

92. Kirkemøder

Navne på kirkemøder udformes som beskrevet under § 92A-C, og deres numre, datering og steder anføres som beskrevet i § 89-91.

92A Konciler, synoder, konferencer mv. Navne på konciler, synoder, konferencer mv. udformes efter de almindelige regler, når de tilhører en af de følgende kategorier:

 • 1. Almindelige og økumeniske samt lokale kirkemøder afholdt af den tidlige kristne kirke (dvs. i tiden før kirkens deling i år 1054),
 • 2. Almindelige og økumeniske kirkemøder afholdt af den romersk-katolske kirke (dvs. i tiden efter kirkens deling),
 • 3. Kirkemøder med deltagelse af repræsentanter for flere trossamfund eller med deltagelse af repræsentanter for forskellige kirkelige organisationer inden for samme trossamfund.
  • Vedtagen form: Kirkemødet i Nicaea (1 : 325)
   Vedtagen form: Vatikankoncilet (1 : 1869-1870)
   Vedtagen form: Lambeth Conference (1958)
   Vedtagen form: World Methodist Conference (10 : 1961 : Oslo)

  92B Kirkemøder afholdt af et trossamfund. Navneformen på et almindeligt kirkemøde afholdt af et trossamfund udformes med det pågældende trossamfund som første led og mødet som andet led, medmindre mødets navn er af en sådan art, at dets ordningsled er mødets eget navn - jf. § 70 . I tvivlstilfælde betragtes mødet som en underordnet korporation til trossamfundet.

   Vedtagen form: Église réformée de France. Synode nationale
   Vedtagen form: Methodist Church (USA). General Conference

  92C Andre kirkemøder . Navneformen på andre kirkemøder med deltagelse af gejstlige fra eller medlemmer af et trossamfund på nationalt, regionalt eller lokalt plan udformes med det pågældende trossamfund som første led af navnet og mødet som andet led. I de tilfælde, hvor navnet på et kirkemøde afholdt inden for den romersk-katolske kirke er anført på mere end ét sprog i publikationerne, foretrækkes dansk, latin, norsk, svensk, engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, russisk, øvrige sprog i den anførte rækkefølge, og de nødvendige henvisninger udarbejdes.

   Vedtagen form: Den Romersk-Katolske Kirke. Concilium Plenarium Americae Latinae (1899 : Roma)
   Vedtagen form: Den Romersk-Katolske Kirke. Plenary Council of Baltimore (2 : 1866)
   Vedtagen form: Methodist Episcopal Church, South.* West Oklahoma Conference
   * (Det officielle navn for trossamfundet har denne form)
   Vedtagen form: Society of Friends. Philadelphia Yearly Meeting

  Hvis et sådant møde er underordnet en regional organisation inden for trossamfundet, udformes navnet på mødet som en underordnet korporation til den regionale organisation. Hvis navnet på mødet i publikationerne er anført på mere end ét sprog, foretrækkes regionens sprog.

   Vedtagen form: Den Romersk-Katolske Kirke. Kirkeprovinsen Baltimore. Provincial Council (10 : 1869)
   Vedtagen form: Den Romersk-Katolske Kirke. Kirkeprovinsen Mexico. Concilio provincial (3 : 1585 : Mexico City)
  _
  .© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top