.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 92. Kirkemøder 94. Administrative organer under den romersk-katolske kirke Næste afsnit

93. Biskopper, patriarker mv. som gejstlige embedsmænd

Navneformen for en biskop, patriark mv. i hans egenskab af gejstligt overhoved for et stift, et patriarkat mv., eller som overhoved for en klosterorden, består af hans titel som underordnet led til navneformen for det pågældende stift, patriarkat, orden mv., efterfulgt af en tilføjelse indeholdende årene for hans embedsperiode og hans navn i kort form.

Titlen anføres på det sprog, der er anvendt for stiftet, patriarkatet, ordenen mv. som vedtagen navneform. Der udformes henvisninger mellem et sådant opslag og det tilsvarende opslag for det personlige navn.

    Vedtagen form: Roskilde Stift. Biskoppen (1980- : Wiberg)
    Vedtagen form: Ålborg Stift. Biskoppen (1950-1975 : Jensen)
    Vedtagen form: Den Romersk-Katolske Kirke. Københavns Bispedømme. Biskoppen (1965- : Martensen)
    Vedtagen form: Jesuiterordenen. Generalen (1534-1556 : Loyola)
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top