.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 79. Offentlige myndigheder underordnet andre offentlige myndigheder 81. Lovgivende forsamlinger Næste afsnit

80. Navne på embeder

Forbemærkning: Denne regel gælder kun for stater, der har eksisteret efter middelalderen.

80A Statsoverhoveder mv.

Når en konge, præsident, guvernør eller andet statsoverhoved optræder i sin officielle funktion, udformes et opslag på embedet efter reglerne i § 5E. Et sådant opslag består af navnet på den pågældende stat mv. efterfulgt af embedstitlen som en underordnet korporation til jurisdiktionen.

Embedstitlen gengives på dansk eller, når der ikke findes en tilsvarende dansk betegnelse, på den pågældende stats officielle sprog. Når titlen skifter med embedets indehaver (f.eks. Kongen og Dronningen ), anvendes som fællesbetegnelse for det pågældende embede Regenten .

Hvis navneformen udelukkende dækker en enkelt persons embedsperiode, kan årstallene for vedkommendes regerings- eller embedsperiode samt personens navn (eventuelt i en forståelig forkortet form) anføres som en tilføjelse til embedstitlen.

Tilføjelsen anføres i rund parentes. De enkelte elementer i tilføjelsen adskilles af blanktegn kolon blanktegn ( : ).

Hvis der er tale om flere embedsperioder, kan der således oprettes en navneform for hver periode.

Hvis navneformen dækker flere personers embedsperiode, udelades årstal og navne.

  Vedtagen form: USA. Præsidenten (1969-1974 : Nixon)
  Vedtagen form: Storbritannien. Regenten (1952- : Elizabeth II)
  Vedtagen form: USA. Præsidenten

Når der for et statsoverhoved mv. også findes et opslag på vedkommende som person, henvises der mellem de to navne.

80B Regeringschefer mv. Opslaget på en regeringschef mv., som ikke tillige er statsoverhoved, udformes med navnet på den pågældende stat mv. efterfulgt af embedstitlen eller embedets navn som en underordnet korporation til jurisdiktionen. Årstal og navn medtages ikke.

  Vedtagen form: Storbritannien. Premierministeren
  Vedtagen form: Københavns Kommune. Overborgmesteren

80C Andre embedsmænd. Den vedtagne navneform for alle andre embedsmænd er navnet på den offentlige myndighed, vedkommende repræsenterer.

  Vedtagen form: Indenrigsministeriet
  (I materialet: Indenrigsministeren. »Danmark« udelades)
  Vedtagen form: Hæren
  (I materialet: Hærchefen. »Danmark« udelades)

Hvis embedet ikke er del af en korporation eller ikke har andet navn end embedsmandens titel, anvendes denne titel som underordnet led under jurisdiktionen.

  Vedtagen form: Rigspolitichefen
  (»Danmark« udelades)
  Vedtagen form: Udviklingsministeren
  (Dansk minister uden særskilt ministerium. »Danmark« udelades)
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top