.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 93. Biskopper, patriarker mv. som gejstlige embedsmænd 95. Religiøse ordener Næste afsnit

94. Administrative organer under den romersk-katolske kirke

Navnene på kuriens kongregationer, tribunaler og andre administrative organer, paveembedet, kardinalkollegiet og nuntiaturerne mv. udformes med navneformen for kirken som første led og organerne anført som underordnede korporationer hertil. Den latinske form af navnet anvendes, undtagen når det drejer sig om paveembedet og nuntiaturerne mv. Enhver form af ordet sacer udelades, når det indgår som første ord i et navn. I sådanne tilfælde kan der udformes henvisninger.

  Vedtagen form: Den Romersk-Katolske Kirke. Congregatio Sacrorum Rituum
  Vedtagen form: Den Romersk-Katolske Kirke. Congregatio de Propaganda Fide
  Vedtagen form: Den Romersk-Katolske Kirke. Rota Romana

94A Paven. Navneformen for paven i hans egenskab af overhoved for den romersk-katolske kirke består af ordet Paven anført som underordnet led under navneformen for kirken. Navnet efterfølges af en tilføjelse om årene for hans embedsperiode og hans navn som pave. Der udformes henvisninger mellem et sådant opslag og det tilsvarende opslag for det personlige navn. Vedrørende anvendelsen af denne type opslag se § 5E .

  Vedtagen form: Den Romersk-Katolske Kirke. Paven (1878-1903 : Leo XIII)
  Vedtagen form: Den Romersk-Katolske Kirke. Paven (1978- : Johannes Paulus II)

94B Pavelige diplomatiske repræsentationer mv.

94B1 Diplomatiske repræsentationer. Navneformen på en diplomatisk repræsentation fra paven til en verdslig magt udformes enten som Den Romersk-Katolske Kirke. Den Apostoliske Nuntiatur eller Den Romersk-Katolske Kirke. Den Apostoliske Internuntiatur efterfulgt af en tilføjelse med navnet på den verdslige magt, til hvilken repræsentationen er akkrediteret.

  Vedtagen form: Den Romersk-Katolske Kirke. Den Apostoliske Internuntiatur (Indien)
  Vedtagen form: Den Romersk-Katolske Kirke. Den Apostoliske Nuntiatur (Flandern)

94B2 Apostoliske delegationer. Navneformen på en apostolisk delegation, som ikke er af diplomatisk karakter, udformes som Den Romersk-Katolske Kirke. Den Apostoliske Delegation efterfulgt af en tilføjelse med navnet på det land eller anden jurisdiktion eller område, hvor den fungerer.

  Vedtagen form: Den Romersk-Katolske Kirke. Den Apostoliske Delegation (Skandinavien)

94B3 Legater. Navneformen på en legat, som ikke er nuntius, internuntius eller apostolisk delegat, udformes som Den Romersk-Katolske Kirke. Legaten efterfulgt af en tilføjelse med navnet på den verdslige magt, hvortil han er blevet udsendt.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top