.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 95. Religiøse ordener 97. Musikergrupper. Kor- og orkesternavne Næste afsnit

96. Lokale kirker mv.

Forbemærkning: § 96A-C vedrører specielt anglo-amerikanske forhold, medens § 96D beskriver danske forhold.

96A Almen regel. Navneformen på en lokal kirke, en domkirke, et kloster, et abbedi, et tempel, en moské mv. udformes efter de almindelige regler i § 60-64 . Hvis institutionens navn i formelle sammenhænge optræder i forskellige former i institutionens egne materialer, foretrækkes den dominerende form. Hvis ingen form dominerer, vælges en form efter nedenstående regler i den anførte rækkefølge:

 • 1. Et navn, der begynder med eller består af navnet på den eller de personer, den genstand eller begivenhed eller det sted, til hvilken kirken er viet, eller efter hvilken den er opkaldt,
 • 2. Et navn, der indledes med en betegnelse, der beskriver kirkens art,
 • 3. Et navn, der indledes med navnet på den lokalitet, hvor kirken mv. er beliggende.
 • 96B Tilføjelser til navne. Til et navn valgt efter den i § 96A foreskrevne rækkefølge føjes om nødvendigt navnet på det sogn og/eller anden lokalitet, hvor kirken mv. er beliggende.

   Vedtagen form: St Clement's Church (Leigh-on-Sea)
   Henvisninger: Parish Church of St Clement, og: Leigh Church, og: Leigh-on-Sea Parish Church
   Vedtagen form: Church of the English Martyrs (Sparkhill)

  96C Menigheder, sogne, kirkelige samfund mv. Navneformen for en menighed, et sogn, et kirkeligt samfund og enhver anden gruppe, der udgør en korporation og afholder gudstjenester i en kirke, udformes i henhold til reglerne for lokale kirker, se § 96A-B ovenfor.

   Vedtagen form: Anerley Society of the New Church

  I nogle tilfælde kan et sogn eller et kirkeligt samfund udgøre en korporation, der er selvstændig, men dog knyttet til en kirke. Der skrives se også-henvisninger mellem sådanne institutioner.

   Vedtagen form: First Church (New Haven)
   Henvisning: First Ecclesiastical Society (New Haven)
   Vedtagen form: First Ecclesiastical Society (New Haven)
   Henvisning: First Church (New Haven)

  96D For menighedsråd under den danske folkekirke anvendes sognets navn, efterfulgt af Menighedsrådet som underordnet led.

   Vedtagen form: Kapernaums Sogn. Menighedsrådet

  Et kirkeligt område betragtes også som et geografisk navn.

   Vedtagen form: Københavns Stift
   Vedtagen form: Ærø Provsti
   Vedtagen form: Vanløse Sogn

  Når to kirkelige områder har samme navn, tilføjes navnet på en større geografisk enhed, for sognes vedkommende fortrinsvis bynavne.

   Vedtagen form: Sct. Johannes Sogn (København)
   Vedtagen form: Sct. Johannes Sogn (Århus)
  _
  .© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top