.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 81. Lovgivende forsamlinger 83. Domstole Næste afsnit

82. Forfatningsgivende forsamlinger

Navneformen på en forfatningsgivende forsamling udformes med navnet på den jurisdiktion, som forfatningen skal dække, som første led af navnet. Jurisdiktionen efterfølges af navnet på den forfatningsgivende forsamling anført som en underordnet korporation til jurisdiktionen.

Det eller de år, forsamlingen sad, anføres som en tilføjelse.

    Vedtagen form: Gambia. Independence Conference (1964)
    Vedtagen form: Tyskland. Nationalversammlung (1919-1920)
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top