.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 86. Delegationer til internationale og mellemstatslige organisationer 87. Almen regel Næste afsnit

87-91 Konferencer, kongresser, møder mv.

Forbemærkning: § 87-91 gælder for møder, hvis deltagere optræder på egne vegne eller som repræsentanter for forskellige korporationer. Konferencer mv., der afholdes af en organisation for dens egne medlemmer eller repræsentanter for disse, behandles i henhold til § 69-70.

Når der skal udarbejdes et opslag på en korporation efter reglerne i § 5, og korporationen er en konference el.lign., er det ofte vanskeligt at afklare, hvorvidt der i præsentationen af konferencen overhovedet indgår et egentligt navn.

En anden vanskelighed er, at mange konferencer mv. er tilbagevendende begivenheder. Her er det søgemæssigt hensigtsmæssigt, både at konferencerne mv. optræder under samme navn, og at den enkelte konference mv. kan identificeres i konferencerækken.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top