.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 72-97: SPECIELLE REGLER 73. Tilføjelser til geografiske navne Næste afsnit

72. Sprog

72A For navne på lande anvendes den danske form som nævnt i den til enhver tid nyeste udgave af DS/EN 23166 : Koder for landenavne . En liste over de danske landenavne indgår i Katalogiseringsreglerne som Bilag H.

  Vedtagen form: Frankrig
  ikke: France

72B For navne på områder inden for et land anvendes det pågældende lands officielle sprogs form. Navne fra sprog med ikke-latinsk alfabet translittereres, subsidiært transskriberes (se Bilag I ).

  Vedtagen form: Roma
  ikke: Rom
  Vedtagen form: Corse
  ikke: Korsika

72C Hvis landet har mere end ét officielt sprog, bruges den form, der findes i Gyldendals atlas eller dettes originale engelske forlæg (se § 72-74. Forbemærkning).

  Vedtagen form: Bruxelles
  ikke: Brüssel
  Vedtagen form: Genève
  ikke: Genf
_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top