.KatalogiseringsreglerBiblioteksstyrelsen
.Start S&slash;g Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit 77. Flere stater og kommuner mv. med samme navn 78. Offentlige myndigheder - almen regel Næste afsnit

78-86 Offentlige myndigheder

Forbemærkning. Generelt er navneformen for en stat, amtskommune, kommune el.lign. identisk med navnet på det geografiske område, den aktuelle stat mv. omfatter - jf. reglerne i § 75-77 .

I en stat, et amt, en kommune el.lign. vil der både eksistere korporationer, der har til formål at være de udøvende myndigheder inden for det geografiske område, den aktuelle stat mv. dækker (f.eks. en teknisk forvaltning i en bestemt kommune), og korporationer, der på trods af en eller anden grad af offentligt tilhørsforhold, f.eks. fordi korporationen er kommunalt finansieret, ikke har karakter af en offentlig myndighed.

Da offentlige myndigheder behandles på en særlig måde, defineres og anvises i § 78, hvilke typer af korporationer der betragtes som offentlige myndigheder, og hvorledes navneformen for dem i almindelighed udformes.

§ 79 omhandler underordnede offentlige myndigheder.

§ 80-86 uddyber og præciserer § 78-79 med hensyn til særligt udvalgte myndighedstyper.

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, maj 1998 Til top Til top