Biblioteksstyrelsen
2. udgave omarbejdet til brug for onlinekataloger

Slots- og Kulturstyrelsen har august 2016 besluttet at Danmark overgår til brug af RDA - Resource Description and Access som katalogiseringsregler.

Som følge heraf er den løbende opdatering af Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker ophørt pr. 31. december 2017. Ibrugtagning af RDA vil ske gradvist og derfor vil disse regler fortsat blive anvendt i en vis periode.

Mindre rettelser og RDA-tilpasninger efter 1.1.2018


Forord til 2. udgave
Generel indledning til valg og udformning af opslagselementer og beskrivelse - Katalogiseringsniveauer
Del 1. Opslag : valg og udformning
Del 2. Beskrivelse
Bilag

Udarbejdet af Katalogdatarådet for Biblioteksstyrelsen
© Kulturstyrelsen