. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap
.
Forrige afsnit Start
 
Ændringer indført november 2008

 

 

 
   

020
I felt 020 er følgende delfelt indført:

delfelt *2 Kilde til nationalbibliografisk nummer

Desuden er det gjort tilladt at gentage delfelt *b

 

 
022
I felt 022 er det gjort tilladt at gentage feltet

 


 
025
Felt 025 -026 var reserveret fremtidig anvendelse.

Felt 025 er nu oprettet som nyt felt til angivelse af 'Andet internationalt standardnummer'.

De allerede definerede delfelter *a,*b,*c,*d,*x er fastholdt, men dertil er delfelt*2 Type af nummer indført som nyt delfelt

 Desuden er det gjort tilladt at gentage felt 025

 


 
034
I felt 034 er følgende delfelter indført:

delfelt *r Afstand fra jorden

delfelt *s-t G-ring

delfelt *x Startdato

delfelt *y Slutdato

delfelt *z Navn på himmellegeme uden for jorden

Desuden ændres henvisningen til UKMARC-manualen fra 1990 til: Forklaring på koderne findes i MARC21

 


 
043
I felt 043 er følgende delfelter indført:

delfelt *b Lokal kode

delfelt *c ISO-kode

delfelt *2 Kilde til lokal kode

Desuden ændres kildehenvisningen til: MARC Code List for Geographic Areas, 2006 edition


 
048
I felt 048 er følgende delfelt indført:

delfelt *2 Besætningsangivelse i kodet form for musik

 


 
080
I felt 080 er følgende delfelter indført:

delfelt *x UDK-Tillægstal

delfelt *2 UDK-udgave

Desuden er begrænsningen "kun multiMARC" fjernet.

 

 


 
082
I felt 082 er begrænsningen m.h.t. katalogiseringsinstitutioner fjernet.

 


 
100
I felt 100 er følgende delfelt indført:

delfelt *4 Kode for ophavets funktion.

 

 


 
110
 
I felt 110 er følgende delfelt indført:

delfelt *4 Kode for ophavets funktion.

 


 
222
I felt 222 er det gjort tilladt at gentage feltet.

 


 
239
 
I felt 239 er følgende delfelt indført:

delfelt *4 Kode for ophavets funktion.

 


 
240
I felt 240 er følgende delfelter indført:

delfelt *l Andre oplysninger

delfelt *n Numerisk eller alfabetisk betegnelse for sektion.

delfelt *o Formbetegnelse

delfelt * w år/dato for traktatunderskrivelse

 


 
242
Felt 242 'Oversat titel' er oprettet som nyt felt, med følgende delfelter:

delfelt *a Hovedtitel

delfelt *c Undertitel og anden titelinformation

delfelt *e Ophavsangivelse

delfelt *n Numerisk eller alfabetisk betegnelse for sektion

delfelt *o Titel på sektion

Desuden er den indsat en note omkring at feltet kun skal benyttes til titler, der er oversat af den katalogiserende institution.

 

 


 
255
I felt 255 er følgende delfelt indført:

delfelt *z Ekstern kilde til oplysningerne


 
256
I felt 256 er følgende delfelt indført:

delfelt *g Zoneangivelse på himmelkort


 
260
I felt 260 er følgende delfelt indført:

delfelt *j Produktionsår

Desuden er der indsat en note omkring at produktionsåret angives i dM2 i 260 *c, men kun hvis udgivelsesåret ikke er kendt.


 
501
I felt 501 er følgende delfelter indført:

delfelt *u URL

delfelt *y tekst til link

Desuden er der indsat en note omkring at felt 501 delfelt *u og *y kun må bruges til URL, hvor der findes supplerende oplysninger om systemkrav eller adgangsmåde.


 
504
I felt 504 er følgende delfelter indført:

delfelt *u URL

delfelt *y tekst til link


 
518
I felt 518 er følgende delfelter indført:

delfelt *u URL

delfelt *y tekst til link


 
520
I felt 520 er følgende delfelter indført:

delfelt *r Originaludgavens ISBN

delfelt *z Originaludgavens ISSN

Desuden er det gjort tilladt er gentage delfelt *r, *z


 
526
I felt 526 er følgende delfelter indført:

delfelt *r ISBN

delfelt *z ISSN

Desuden er det gjort tilladt at gentage delfelt *r, *z


 
600
I felt 600 er følgende delfelter indført:

delfelt *b Relation mellem emne og materiale

delfelt *v Formunderdeling

Desuden gøres det tilladt at gentage delfelt *v, *x, *y, *z


 
610
I felt 610 er følgende delfelter indført:

delfelt *b Relation mellem emne og materiale

delfelt *v Formunderdeling

Desuden er det gjort tilladt at gentage delfelt *v, *x, *y, *z


 
634
I felt 634 er følgende delfelter indført:

delfelt *v Formunderdeling

delfelt *x Underdeling, emne eller art

delfelt *y Underdeling, periode

delfelt *z Underdeling, lokalitet

Desuden er det gjort tilladt at gentage delfelt *v, *x, *y, *z


 
645
I felt 645 er følgende delfelter indført:

delfelt *v Formunderdeling

delfelt *x Underdeling, emne eller art

delfelt *y, Underdeling, periode

delfelt *z Underdeling, lokalitet

delfelt *2 Betegnelse for emneordssystem

Desuden er det gjort tilladt at gentage delfelt *v, *x, *y, *z


 
650
Felt 650 har ændret navn til 'Library of Congress og analoge emneord'

I felt 650 er følgende delfelt indført:

delfelt *2 Betegnelse for emneordssystem

 


 
651
Felt 651 har ændret navn til 'Library of Congress og analoge emneord indledt med geografisk navn'

I felt 651 er følgende delfelter indført:

delfelt *e Relation mellem emne og materiale

delfelt *2 Betegnelse for emneordssystem

Desuden er det gjort tilladt at gentage delfelt *e


 
   
660
I felt 660 er følgende delfelter indført:

delfelt *b Emneord, der følger efter geografisk navn eller betegnelse for genre/form

delfelt *c Sted for begivenhed eller Betegnelse for facet/hierarki-system

delfelt *d Tid for begivenhed

delfelt *e Relation mellem emne og materiale

delfelt *v Formunderdeling

Desuden er det gjort tilladt at gentage delfelt *e og *v


 
670
I felt 670 er følgende delfelter indført:

delfelt *b emneord, der følger efter geografisk navn eller betegnelse for genre/form (sekundær facet)

delfelt *c Sted for begivenhed eller Betegnelse for facet/hierarki-system

delfelt *d Tid for begivenhed

delfelt *e Relation mellem emne og materiale

delfelt *v Formunderdeling

Desuden er det gjort tilladt at gentage delfelt *v


 
700
I felt 700 er følgende delfelter indført:

delfelt *4 Kode for ophavets funktion

delfelt *g Kode for  ... [et al.]

Desuden er det gjort tilladt at gentage delfelt *4


 
710
I felt 710 er følgende delfelter indført:

delfelt *4 Kode for ophavets funktion

delfelt *g Kode for  ... [et al.]

Desuden er det gjort tilladt at gentage delfelt *4


 
739
 
I felt 739 er følgende delfelter indført:

delfelt *4 Kode for ophavets funktion.

delfelt *g Kode for  ... [et al.]

Desuden er det gjort tilladt at gentage delfelt *4


 
   
   
720
Felt 720 'Ukontrolleret navn som søgeelement' er oprettet som nyt felt, med følgende delfelter

delfelt *a Personnavn, efternavn eller fornavn alene

delfelt *h Personnavn, fornavne

delfelt *k Korporationsnavn

 delfelt *o Uspecificeret navn

delfelt *4 Kode for ophavets funktion

delfelt *g Kode for  ... [et al.]

Desuden er det gjort tilladt at gentage delfelt *4

   

 
740
I felt 740 er følgende delfelter indført:

delfelt *m Materialebetegnelse

delfelt *n Numerisk eller alfabetisk betegnelse for sektion

delfelt *o Formbetegnelse

delfelt *w År/dato for traktatunderskrivelse


 
770
I felt 770 er følgende delfelt indført:

delfelt *4 Kode for ophavets funktion

Desuden er det gjort tilladt at gentage delfelt *4


 
780
I felt 780 er følgende delfelt indført:

delfelt *4 Kode for ophavets funktion

Desuden er det gjort tilladt at gentage delfelt *4


 
860
I felt 860 er definitionen på delfelt *g ændret fra: periodeangivelsen til: angivelse af dele, der indgår i relationen

Desuden er det gjort tilladt at gentage delfelt *g


 
861
I felt 861 er definitionen på delfelt *g ændret fra: periodeangivelsen til: angivelse af dele, der indgår i relationen

Desuden er det gjort tilladt at gentage delfelt *g


 
863
I felt 863 er definitionen på delfelt *g ændret fra: periodeangivelsen til: angivelse af dele, der indgår i relationen

Desuden er det gjort tilladt at gentage delfelt *g


 
865
I felt 865 er definitionen på delfelt *g ændret fra: periodeangivelsen til: angivelse af dele, der indgår i relationen

Desuden er det gjort tilladt at gentage delfelt *g


 
866
I felt 866 er definitionen på delfelt *g ændret fra: periodeangivelsen til: angivelse af dele, der indgår i relationen

Desuden er det gjort tilladt at gentage delfelt *g


 
867
I felt 867 er definitionen på delfelt *g ændret fra: periodeangivelsen til: angivelse af dele, der indgår i relationen

Desuden er det gjort tilladt at gentage delfelt *g


 
868
I felt 868 er definitionen på delfelt *g ændret fra: periodeangivelsen til: angivelse af dele, der indgår i relationen

Desuden er det gjort tilladt at gentage delfelt *g


 
870
I felt 870 er definitionen på delfelt *g ændret fra: periodeangivelsen til: angivelse af dele, der indgår i relationen

Desuden er det gjort tilladt at gentage delfelt *g


 
871
I felt 871 er definitionen på delfelt *g ændret fra: periodeangivelsen til: angivelse af dele, der indgår i relationen

Desuden er det gjort tilladt at gentage delfelt *g


 
873
I felt 873 er definitionen på delfelt *g ændret fra: periodeangivelsen til: angivelse af dele, der indgår i relationen

Desuden er det gjort tilladt at gentage delfelt *g


 
874
I felt 874 er definitionen på delfelt *g ændret fra: periodeangivelsen til: angivelse af dele, der indgår i relationen

Desuden er det gjort tilladt at gentage delfelt *g


 
879
I felt 879 er definitionen på delfelt *g ændret fra: periodeangivelsen til: angivelse af dele, der indgår i relationen

Desuden er det gjort tilladt at gentage delfelt *g


 
887
Felt 887 'Data konverteret fra andet format end MARC' er oprettet som nyt felt, med følgende delfelter:

delfelt *a Feltindhold

delfelt *2 Datakilde


 
bilag J: Funktionskoder til ophav
 
 
Der er oprettet et nyt bilag J: Funktionskoder til ophav
   

F

_

. © Biblioteksstyrelsen 2001 Forlag: Dansk BiblioteksCenter as 2. udgave, Version 2.1. Til top Til top