. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 700 Personnavn Felt 739 Uniform titel (musikværker), Praksis for folkebiblioteker "(standardtitel") Næste afsnit

Felt 710 Korporationsnavn

Udgået

Felt 710 Korporationsnavn

 

Korporationsnavn i ligefrem orden
 a    korporationsnavn
 e    tilføjelse
 c  G  underkorporation

 

Korporationsnavn indledt med stats- eller kommunenavn
 s    stednavn (jurisdiktion)
 e    tilføjelse
 c  G  institutionsnavn

 

Samt følgende delfelter fælles for samtlige ovenstående
 i    nummer på konference 
 k    år for konference 
 j    sted for konference 
 b  G  funktionsbetegnelse eller indledende/forbindende tekst (formkat) 
 t    titel 
 0  G  verifikationskode  (danbib)
 1  G  lokal verifikationskode 

 

Felt 710 anvendes til inddatering af korporationsnavn som søgeelement. Korporationsnavn som opstillingsselement indtastes dog i felt 110.

Konferencer formateres som andre korporationer.

Som overalt i det fælles format er indikatorerne nulstillet. Indikatorer i navnefelterne, som findes i danMARC-formatets 1. udgave, kan anvendes af institutioner, der ønsker at kunne sortere i fuld overensstemmelse med Alfabetiseringsregler, 5. ajourførte oplag, 1984 , eller som ønsker at kunne søge eksplicit på kategorier af navne i lokal søgebase.

Delfelt *s. Ved danske statslige korporationer er delfelt *s Danmark underforstået og skal ikke inddateres. Inddateringen starter med institutionsnavnet i delfelt *c, som kan gentages. Ved udveksling af poster med udlandet, kan delfelt *s Danmark indsættes maskinelt i feltet.

Delfelt *b anvendes på FORMKAT-niveau i lokale systemer enten til funktionsbetegnelse (forkortet eller fuldt udskrevet), fx red., bearbejder, eller til en funktionsbeskrivende tekst, fx 'redigeret af' eller 'bearb. af'. Udskrivningsprogrammet bestemmer placeringen før eller efter navnet og eventuel tegnsætning, fx parentes rundt om en efterstillet funktionsbetegnelse.

Delfelt *e anvendes til forklarende eller præciserende tilføjelser til korporationsnavnet. Flere tilføjelser til et korporationsnavn inddateres i samme delfelt *e med den af katalogiseringsreglerne foreskrevne tegnsætning (se dog *i, *j og *k). *e kan knytte sig til *s, *a og *c. *e kan kun forekomme én gang i tilknytning til hvert *s, *a eller *c.

Delfelt *0 (nul) og delfelt *1 (et-tal). Verifikationskoder, se Indledningen 2.3.2.

Eksempler

1

710 00 *a Arne Jacobsens Tegnestue

1/60

2

710 00 *a H.C. Andersen Samfundet

1/67A

3

710 00 *a M. Folmer Andersen *e firma

1/67A

4

710 00 *a Nordisk Videnskabeligt Bibliotekarforbund *c Medlemsmøde
*i 3 *k 1970 *j Umeå

1/69C1

5

710 00 *a Den danske Frimurerorden *c Logen Hafnia *e København

1/69C2

6

710 00 *a Alexandria *e Va.

1/73B

7

710 00 *s Århus Amt
710 00 *s Århus Amt *e statsamt
(to forskellige myndigheder)
710 00 *s Århus Amt *c Amtsrådet

1/77A

1/78B

8

710 00 *a Nordby Sogn *e Fanø *c Menighedsrådet

 

9

710 00 *s Københavns Kommune *c Statistisk Kontor

1/78B

10

710 00 *c Folketinget *c Finansudvalget

1/81B

11

710 00 *s Storbritannien *c Parliament *c Joint Committee on Promotion
of Private Bills

1/81B

12

710 00 *a Biennial Louisiana Cancer Conference *i 2 *k 1958 *j New
Orleans

1/91A

13

245 00 *a Herning kommuneplan 1985-1989 *e udarbejdet for Herning
byråd af Herning kommunes planlægningskontor og
byplanafdelingen
710 00 *s Herning Kommune *c Byrådet
710 00 *s Herning Kommune *c Planlægningskontoret
710 00 *s Herning Kommune *c Byplanlægningsafdelingen

 

14

245 00 *a Information og innovation *c beretning fra 7. Nordiske
Konference for Information og Dokumentation 28.-30. August
1989 Århus Universitet Århus, Danmark
710 00 *a Nordisk Konference for Information og Dokumentation *i 7 *k
1989 *j Århus

 

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top