. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 596 Accessionsstatus Felt 610 Korporationsnavn som emneord Næste afsnit

Felt 600 Personnavn som emneor

Udgået

d

Felt 600 Personnavn som emneord

 a    efternavn eller fornavn alene
 h    fornavne
 k    fuldt udskrevne fornavne
 e    romertal
 f    tilføjelse
 c    fødselsår
 t    titel (multimarc)
 x    underdeling, emne eller art (multimarc)
 y    underdeling, periode (multimarc)
 z    underdeling, lokalitet (multimarc)
 u    lokal underdeling
 0    verifikationskode (danbib)
 1    lokal verifikationskode
 2    betegnelse for emneordssystem

 

Tilhørende titler inddateres i felt 645, som ved søgning kan kombineres med ophavet i felt 600 med 'og'.

Delfelt *f. Flere tilføjelser til et personnavn inddateres i samme delfelt *f med den af katalogiseringsreglerne foreskrevne tegnsætning.

Delfelt *k kan anvendes til fuldt udskrevne fornavne, hvor initialer eller andre forkortelser er anvendt i delfelt *h.

Delfelt *t, *x, *y *z forekommer i multiMARC-poster og anvendes ikke af danske biblioteker. Danske biblioteker anvender i stedet felterne 645 , 630 , 634 og 633 .

Om brugen af delfelt *0 (nul) og delfelt *1 (et-tal), se Indledningen 2.3.2 .

Delfelt *2 kan udfyldes med en betegnelse for det anvendte emneordssystem, se Indledningen 2.3.2 Verifikationskoder og -delfelter.

Eksempler

1

600 00 *a Andersen *h Marianne *c f. 1925

 

2

600 00 *A lacour *a La Cour *h Poul

 

3

600 00 *a Christian *E 4 *e IV *f konge af Danmark

 

4

600 00 *a Henrik *f prins, Margrethe II, dronning af Danmark

 

5

600 00 *a Nikolaus *f helgen

 

6

600 00 *a Ford *h Henry
600 00 *a Ford *f slægten

 

7

600 00 *a Jacobsen *h J. P. *c f. 1847
645 00 *a Marie Grubbe

 

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top