. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 525 Note om komplekse forhold til andre periodica Felt 529 Note om referencer til materialet Næste afsnit

Felt 526 Note om s

Udgået

ammenhæng med andre værker

Felt 526 Note om sammenhæng med andre værker

 a    note om sammenhæng med andre værker (sumdelfelt)
 i    indledende tekst
 t  G  titel
 e  G  ophavsangivelse
 d  G  ophavsangivelse foran titel
 x  G  anonym titel
 b  G  supplerende tekst
 u  G  url 
 y G tekst til link

 

Felt 526 anvendes til note om en hvilken som helst sammenhæng med andre værker: note om forlæg for værket, om hovedpublikation eller supplementer, note om samhørende værker (fortsatte værker) og om tilknyttet eller beslægtet værk.

I felt 526 anføres desuden oplysning om ordningselement for foregående eller efterfølgende konference.

Delfelt *a er betegnet som sumdelfelt, da det kan erstatte de specifikke delfelter *i, *t, *e, *d, *x og *b.

Delfelt *t, *e, *d og *x afgrænser bibliografiske søgeelementer i noten. Ved brug af disse specifikke delfelter er det nødvendigt at skelne mellem forskellige anvendelser af et element, så fremvisning med genererede ISBD-skilletegn bliver mulig.

Forbindende småord kan med fordel udelades mellem navne- og titeldelfelter.

Delfelt *b forudsættes ved maskingenerering at indsætte punktum blank (. )

Delfelt *u anvendes til URL eller PURL, når felt 526 *a henviser til et elektronisk dokument på net. Om URL og PURL, se nærmere i kommentarerne til felt 856 .

For periodica kan felt 526 anvendes som alternativ til periodicarelations felterne 860 -879.

Note om værkets bibliografiske historie, se felt 520 .

Eksempler

1

526 00 *a Knytter sig til: Kommunal ansættelse / af Lennart Konow
eller:
526 00 *i Knytter sig til *t Kommunal ansættelse *e Lennart Konow

2/1.7A4

2

526 00 *a Samhørende: Gjøngehøvdingen ; Dronningens vagtmester
eller:
526 00 *i Samhørende *t Gjøngehøvdingen *t Dronningens vagtmester

 

3

526 00 *a Fortsættes på Internet som: Seriejournalen
*u http://www2.dk/users/seriejournalen/index.htm
(Se også felt 861 eksempel 2)

2/12.7B7c

4

526 00 *a Udgivet som del af: Byggeorientering
(Se også felt 863 eksempel 2)

 

5

526 00 *a Hertil hører arbejdsbog, kopisider, lærerens bog og skrivebog

2/1.7B11

6

526 00 *a Udgivet sammen med: Symphony no. 5 / Beethoven
eller:
526 00 *i Udgivet sammen med *t Symphony no. 5 *e Beethoven

 

7

526 00 *a Udgivet sammen med: Out of the depths / Mary Ryan. Label
your luggage / Robert Nash
eller:
526 00 *i Udgivet sammen med *t Out of the depths *e Mary Ryan *t Label
your luggage *e Robert Nash

2/2.7B21

8

526 00 *a Bearbejdet efter: Charles Dickens: Oliver Twist
eller:
526 00 *i Bearbejdet efter *d Charles Dickens *t Oliver Twist

 

9

526 00 *a Tegneserie efter: H.G. Wells: The war of the worlds
eller:
526 00 *i Tegneserie efter *d H.G. Wells *t The war of the worlds

 

10

526 00 *a Baseret på diasserie

2/7.7B10

11

526 00 *a Bilag til: Redegørelse til folketinget om moderniseringsarbejdet i
den offentlige sektor
eller:
526 00 *i Bilag til *t Redegørelse til folketinget om moderniseringsarbejdet
i den offentlige sektor

 

12

526 00 *a Hertil findes diskette

 

13

526 00 *a Findes også i en version for børn med titel: Fredag eller Den
virkelige verden
eller:
526 00 *i Findes også i en version for børn med titel *t Fredag eller Den
virkelige verden

 

14

526 00 *a Fortsættelse af: Nyhedsbrev om ligningsarbejde
(eller felt 860)

 

15

526 00 *i Hertil findes *u http://www.kl.dk/281683/ *y supplement

16

526 00 *a Foregående møde: Det Nordiske Statistikermøde, 1964,
København
526 00 *a Efterfølgende møde: Det nordiske sjefstatistikermøte, 1967, Oslo
eller:
526 00 *i Foregående møde *e Det nordiske Statistikermøde, 1964,
København
526 00 *i Efterfølgende møde *e Det nordiske sjefstatistikermøte, 1967,
Oslo

 

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top