. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 518 Note om anvendelsesklausul Felt 521 Note om udgavens oplag Næste afsnit

Felt 520 Note om værkets bibliografiske his

 

Udgået

orie

Felt 520 Note om værkets bibliografiske historie

 a    note om værkets bibliografiske historie (sumdelfelt)
 i    indledende tekst
 t  G  titel
 e  G  ophavsangivelse
 d  G  ophavsangivelse foran titel
 x  G  anonym titel
 b  G  supplerende tekst
 u G URL
 y  G tekst til link

 

Felt 520 anvendes til oplysninger om tidligere udgaver, forlægget for udgaven eller værkets forhistorie, samt til oplysninger om paralleludgaver.

Delfelt *a er betegnet som sumdelfelt, da det kan erstatte de specifikke delfelter *i, *t, *e, *d, *x og *b.

Delfelt *t, *e, *d og *x afgrænser bibliografiske søgeelementer i noten. Ved brug af disse specifikke delfelter er det nødvendigt at skelne mellem forskellige anvendelser af et element, så fremvisning med genererede ISBD-skilletegn bliver mulig.

Delfelt *b forudsættes ved maskingenerering at indsætte punktum blank (. )

Forbindende småord kan med fordel udelades mellem navne- og titeldelfelter.

Er der flere 520-felter, beskrives udgaverne i omvendt kronologisk rækkefølge.

Note om den foreliggende udgave inddateres i felt 512 .

Note om samhørighed med andre værker inddateres i felt 526 eller felt 860 -879 i forbindelse med 525 .

Eksempler

1

520 00 *a Originaludgave: 1946

2/1.7B7

2

520 00 *a Revideret og forkortet udgave af: 1. udgave. København :
Gyldendal, 1959

2/1.7B7

3

520 00 *a Tidligere: 5. udgave med titel: Stueplanter i farver. 1980
eller:
520 00 *i Tidligere: 5. udgave med titel *t Stueplanter i farver *b 1980

2/1.7B7

4

520 00 *a Mikroformudgave af originalen udgivet: London : Macmillan,
1883

2/1.7B7

5

520 00 *a Særtryk af: Nordisk datanytt med data. 14. årg., nr. 4 (2. april
1984)
eller:
520 00 *i Særtryk af *t Nordisk datanytt med data. 14. årg., nr. 4 (2. april
1984)

2/2.7B7

6

520 00 *a Faksimileudgave. Originalen udgivet: London : I. Walsh, ca.
1734

2/5.7B7

7

520 00 *a Indlæst efter udgaven: København : Martin, 1980

2/6.I.7B7

8

520 00 *a Også udgivet: Colombo : Ceylon University Press

2/2.7B9

9

520 00 *a Oprindelig udg. i serien: Our world of today
eller:
520 00 *i Oprindelig udg. i serien *t Our world of today

2/1.7B12

10

520 00 *a Faksimile af: A classification and subject index for cataloguing
and arranging the books and pamphlets of a library. Amherst,
Mass. : s.n., 1876 (Hartford, Conn. : Case, Lockwood & Brainard).
44 s. ; 25 cm
eller:
520 00 *i Faksimile af *t A classification and subject index for cataloguing
and arranging the books and pamphlets of a library *b Amherst,
Mass. : s.n., 1876 (Hartford, Conn. : Case, Lockwood & Brainard).
44 s. ; 25 cm

2/1.7A4

2/1.7B22

11

520 00 *a Fotografisk gengivelse af Rayethovedet. På Ny Carlsberg
Glyptotek, København

2/8.7B22

12

520 00 *a Fotografisk optryk af: Frit Danmark : med Storbritannien for
Danmarks Frihed : the Danish weekly published in London
(London). Månedlig (1940-juni 1941), ugentlig (juli 1941-1945).
London : Free Danish Publishing Company, 1940-1945
eller:
520 00 *i Fotografisk optryk af *t Frit Danmark : med Storbritannien for
Danmarks Frihed : the Danish weekly published in London
(London) *b Månedlig (1940-juni 1941, ugentlig (juli 1941-1945).
London : Free Danish Publishing Company, 1940-1945

2/12.7B22

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top