. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 745 Varianttitel eller anden titel Felt 780 Korporationsnavn som opslagselement for analyse Næste afsnit

Felt 770 Personnavn som

Udgået

opslagselement for analyse

Felt 770 Personnavn som opslagselement for analyse

 a    efternavn eller fornavn alene
 h    fornavne
 k    fuldt udskrevne fornavne
 e    romertal
 f    tilføjelse
 c    fødselsår
 å    feltnummerator
 0    verifikationskode (danbib)
 1    lokal verifikationskode

 

Analyser i felterne 555, 652 delfelt *i og 770-795 er et alternativ til underordnede og enkeltstående analyseposter.

Felterne vil forekomme i poster fra Nationaldiskografien, DBC og folkebibliotekerne.

Felt 770 anvendes til navne på personlige ophav, der er opslagselement for forfatteranalyser (til fysisk uselvstændige afsnit). Men feltet bruges også som sekundært opslagselement for titelanalyser.

Felt 770 og 780 kan ikke optræde alene. Afsnittets titel skal findes i felt 795 .

Delfelt *f . Flere tilføjelser til et personnavn inddateres i samme delfelt *f med den af katalogiseringsreglerne foreskrevne tegnsætning.

Delfelt *å Feltnumerator (analysenummer), se Indledningen 2.3.1 .

Delfelt *0 (nul) og delfelt *1 (et-tal) Verifikationskoder, se Indledningen 2.3.2 .

Eksempler

1

770 00 *å 1 *a Prokof'ev *h Sergej
770 00 *å 2 *a Dukas *h Paul
795 00 *å 1 *a Symfoni nr. 1, D-dur, opus 25 *c Klassisk symfoni *ø
Bernstein
795 00 *å 2 *a Troldmandens lærling *ø Bernstein

 

2

245 00 *a Dramatiske værker *e [af] William Shakespeare *e oversat af V.
Østerberg
770 00 *å 1 *a Shakespeare *h William
770 00 *å 2 *a Shakespeare *h William
770 00 *å 3 *a Shakespeare *h William
osv.
795 00 *å 1 *a Romeo og Julie
795 00 *å 2 *a Kong Richard den Tredie
795 00 *å 3 *a En skærsommernatsdrøm
osv.

 

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top