. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 100 Personnavn som opstillingselement Felt 210 Forkortet nøgletitel (ISSN Network) Næste afsnit

Felt 110 Korporationsnavn som

 

Udgået

opstillingselement

Felt 110 Korporationsnavn som opstillingselement

Feltet kan ikke gentages

Korporationsnavn i ligefrem orden
 a    korporationsnavn
 e    tilføjelse
 c  G  underkorporation

 

Korporationsnavn indledt med stats- eller kommunenavn
 s    stednavn (jurisdiktion)
 e    tilføjelse
 c  G  institutionsnavn

 

Samt følgende delfelter fælles for samtlige ovenstående
 i      nummer på konference
 k    år for konference
 j    sted for konference
 0    verifikationskode (danbib)
 1    lokal verifikationskode

 

Som opstillingselement kan feltet ikke forekomme samtidig med et felt 100 i samme post. Hvis felt 110 forekommer i posten, fungerer det samtidig som første felt 710.

Konferencer formateres som andre korporationer.

Feltet anvendes ikke længere af Nationalbibliografien, bortset fra musikkorporationer i Danske musikoptagelser.

Som overalt i det fælles format er indikatorerne nulstillet. Indikatorer i navnefelterne, som findes i danMARC 1. udgave, kan anvendes af institutioner, der ønsker at kunne sortere i fuld overensstemmelse med Alfabetiseringsregler, 5. ajourførte oplag, 1984 , eller som ønsker at kunne søge eksplicit på kategorier af navne i lokal søgebase.

Delfelt *e anvendes til forklarende eller præciserende tilføjelser til korporationsnavnet. Flere tilføjelser til et korporationsnavn inddateres i samme delfelt *e med den af katalogiseringsreglerne foreskrevne tegnsætning (se dog *i, *j og *k). *e kan knytte sig til *s, *a og *c. *e kan kun forekomme én gang i tilknytning til hvert *s, *a eller *c.

Delfelt *s. Ved danske statslige korporationer er delfelt *s Danmark underforstået og skal ikke inddateres. Inddateringen starter med institutionsnavnet i delfelt *c, som kan gentages. Ved udveksling af poster med udlandet, kan delfelt *s Danmark maskingenereres.

Delfelt *0 (nul) og delfelt *1 (et-tal) Verifikationskoder, se Indledningen 2.3.2 .

Den samme delfeltopdeling som i felt 110 er i vidt omfang gældende også i felt 610, 710, 780 og 910.

Eksempler

1

110 00 *a Bibliotekskommissionen

1/5

2

110 00 *a H.C. Andersen Samfundet

1/60

 

Se også eksempler i felt 710 vedr. formatering i delfelter.

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top