. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 255 Nummerering og datering (periodica) Felt 257 Musikaliers fysiske repræsentation Næste afsnit

Felt 256 Matematiske oplys

 

Udgået

ninger for kartografiske materialer

Felt 256 Matematiske oplysninger for kartografiske materialer

 a    målestok
 b    anden angivelse af målestok
 c    projektion
 d    koordinater
 e    forårspunkt
 f    ækvidistancen

 

Delfelt *a anvendes til målestok anført som en brøk udformet som et forholdstal (1: ).

I delfelt *b inddateres andre angivelser af målestoksforhold, fx angivelserne 'Ukendt målestok' og 'Forskellig målestok' samt angivelser i flere måleenheder.

Delfelt *f anvendes til ækvidistancen, som er den lodrette afstand mellem kortets højdekurver.

Maskingenerering: Den indledende tekst 'Målestok' inddateres ikke, men maskingenereres foran delfelt *a, hvis dette delfelt forekommer i feltet.

Vedrørende tilsvarende data i kodet form se felt 034 .

Eksempler

1

256 00 *a 1:15000

2/3.3B1

2

256 00 *a [ca. 1:100000]

2/3.3B1

3

256 00 *a 1:300000 *b 1 cm repræsenterer 3 km, 1 inch repræsenterer ca.
4,7 miles

2/3.3B2

4

256 00 *a 1:15000-1:25000

2/3.3B3

5

256 00 *a 1:100000 og 1:200000

2/3.3B4

6

256 00 *b Forskellig målestok
(Ved 3 eller flere målestoksforhold)

2/3.3B5
2/3.3B6

7

256 00 *b Målestok 1' pr. 2 cm

2/3.3B7

8

256 00 *b Ikke i målestok

2/3.3B7

9

256 00 *a 1:250000 og 1:125000 *c UTM-projektion *d 124° V-122° V/58°
N-57° N

 

10

256 00 *d RA 2 t. 00 min. til 2 t. 30 min./Dekl. -30° til 45° *e forårspunkt
1950
(Stjernekort)

2/3.3D2

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top