. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 239 Uniform titel (musikværker) som opstillingselement, Praksis for folkebiblioteker ("standardtitel") Felt 241 Originaltitel Næste afsnit

Felt 240 Uniform titel som opstillingsele

Udgået

ment

Felt 240 Uniform titel som opstillingselement

Feltet kan ikke gentages

 a    uniform titel
 ø  G  identificerende tilføjelse
 s  G  titel på del af værket
 r    sprog i oversættelse eller version
 q    version
 u    udgivelsesår
 d    besætningsangivelse
 e    nummer inden for art og besætning
 f    opusnummer eller værkfortegnelsesnummer
 g    undernummer af opusnummer
 h    toneart
 j  G  andet identificerende element (i rund parentes)
 k    arrangement
 m    materialebetegnelse
 0    verifikationskode (danbib)
 1    lokal verifikationskode

 

Se også felt 239 , som anvendes af DBC og folkebibliotekerne til uniforme titler ifølge praksis for folkebiblioteker for musikværker.

Delfelterne *d, *e, *f, *g, *h, *j og *k anvendes kun ved katalogisering af musikalier og musikoptagelser (se Katalogiseringsregler 1/100.28-100.36 ).

Delfelt *m anvendes til GBM eller andet.

Delfelt *s anvendes også ved udvalg o.lign.

Delfelt *0 (nul) og delfelt *1 ( et -tal) Verifikationskoder, se Indledningen 2.3.2 .

Eksempler

1

240 00 *a Martin Chuzzlewit
245 00 *a The life and adventures of Martin Chuzzlewit *e Charles Dickens

1/100.2A

2

240 00 *a Genesis *ø angelsaksisk digt

1/100.5B

3

240 00 *a King Kong *u 1933

1/100.5B

4

240 00 *a Babar en famille *r Engelsk *m lydoptagelse
245 00 *a Babar and his children *e Jean de Brunhof

1/100.5D

5

240 00 *a Bibelen *s GT *s Apokryferne *s Makkabæerbog, 2

1/100.14A5

6

240 00 *a Bibelen *r Engelsk *q Revised Standard *u 1959

1/100.14A13

7

240 00 *a Mestersangerne i Nürnberg
245 00 *a Die Meistersinger von Nürnberg *e Richard Wagner

1/100.17B

8

240 00 *a Sonate *d violin, klaver

1/100.19A3

9

240 00 *a Strygekvartet *e nr. 1-6 *f op. 18 *j skitser
245 00 *a ... *e Ludwig van Beethoven

1/100.20

10

240 00 *a Symfoni *e nr. 24 *f Hob. I:24 *h D-dur
245 00 *a Symphony in D-major *e Joseph Haydn

1/100.21A5

11

240 00 *a Musikalisches Opfer *s Udvalg *k arr.
245 00 *a ... *e Johann Sebastian Bach

1/100.22B1

12

240 00 *a Nibelungens ring *s Valkyrien *m Libretto *r Engelsk og tysk
245 00 *a ... *e Richard Wagner

1/100.22C

 

Flere og mere detaljerede eksempler med beskrivelse af, hvorledes de præsenteres, kan ses i Katalogiseringsregler Bilag F.

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top