. danMARC2 Biblioteksstyrelsen
. Start S&oslah Sitemap Kapitelstart
.
Forrige afsnit Felt 690 COMPASS emneord (multiMARC) Felt 710 Korporationsnavn Næste afsnit

Felt 700 Person

 

Udgået

navn

Felt 700 Personnavn

 a    efternavn eller fornavn alene
 h    fornavne
 k    fuldt udskrevne fornavne
 e    romertal
 f    tilføjelse
 c    fødselsår
 b  G  funktionsbetegnelse eller indledende/forbindende tekst (formkat)
 t    titel
 ø    markering af sekundært ophav til brug for biblioteksafgiften
 0  G  verifikationskode (danbib)
 1  G  lokal verifikationskode

 

Felt 700 anvendes til inddatering af personnavn som søgeelement. Personnavn som opstillingselement indtastes dog i felt 100 .

Som overalt i det fælles format er indikatorerne nulstillet. Indikatorer i navnefelterne, som findes i danMARC-formatets 1. udgave, kan anvendes af institutioner, der ønsker at kunne sortere i fuld overensstemmelse med Alfabetiseringsregler, 5. ajourførte oplag, 1984 , eller som ønsker at kunne søge eksplicit på kategorier af navne i lokal søgebase.

Delfelt *f. Flere tilføjelser til et personnavn inddateres i samme delfelt *f med den af katalogiseringsreglerne foreskrevne tegnsætning.

Delfelt *k kan anvendes til fuldt udskrevne fornavne, hvor initialer eller andre forkortelser er anvendt i delfelt *h. Delfelt *k vil bl.a. forekomme i multiMARC-poster.

Delfelt *b anvendes på FORMKAT-niveau i lokale systemer enten til funktionsbetegnelse (forkortet eller fuldt udskrevet), fx red., bearbejder, eller til en funktionsbeskrivende tekst, fx 'redigeret af' eller 'bearb. af'. Udskrivningsprogrammet bestemmer placeringen før eller efter navnet og eventuel tegnsætning, fx parentes rundt om en efterstillet funktionsbetegnelse.

Delfelt *ø er reserveret til brug for Biblioteksafgiften.

Delfelt *0 (nul) og delfelt *1 (et-tal). Verifikationskoder, se Indledningen 2.3.2.

Eksempler

1

245 00 *a Danske opslagsværker *e redigeret af Axel Andersen
700 00 *a Andersen *h Axel
eller på FORMKAT-niveau:
245 00 *a Danske opslagsværker
700 00 *a Andersen *h Axel *b (red.)
eller:
700 00 *b redigeret af *a Andersen *h Axel

1/4A

2

245 00 *a En idealist *e af Kaj Munk *x Den blå pekingeser *e af Kjeld Abell
700 00 *a Munk *h Kaj
700 00 *a Abell *h Kjeld
eller
100 00 *a Munk *h Kaj
(opstillingselement)
245 00 *a En idealist *e af Kaj Munk *x Den blå pekingeser *e af Kjeld Abell
700 00 *a Abell *h Kjeld

1/4B

3

700 00 *a Louis *E 14 *e XIV *f konge af Frankrig

1/44B

4

700 00 *a Ram Gopal

1/46-51

forbem. 1

5

700 00 *a Mao *h Zedong

1/46-51

forbem. 1

6

700 00 *a Lykke-Seest *h Hans

1/46B2

7

700 00 *A lacour *a La Cour *h Paul

1/46E1

8

700 00 *a Recke *h Ernst von der

1/46E1

9

700 00 *a Joannes Diaconus *c 1100-tallet

1/52

10

700 00 *a Hansen *h Ole *c f. 1900-01-19

1/52

11

700 00 *a Hansen *h Ole *f kaptajn

1/52

12

700 00 *a Woodward *h H. W. *k Herbert William

 

13

700 00 *a Pearl *f søster

Alf/5

 

_
.© Biblioteksstyrelsen 1998Forlag: Dansk BiblioteksCenter as2. udgave, Maj 1998.Til top Til top